Výstava olejomalieb Márie Pálikovej v Kysáči

12.apr 2018

Výstava olejomalieb Márie Pálikovej v Kysáči

Dnes v Galérii SND v Kysáči bola vernisáž olejomalieb Márie Pálikovej. Ide o členku výtvarného krúžku Michala Geržu, ktorá sa maliarskou tvorbou začala vážnejšie zaoberať roku 2013.

Mária Páliková

Početných prítomných na druhej samostatnej výstave tejto maliarky uvítal Michal Madacký, vedúci kysáčskej galérie, ktorý výstavu nakoniec otvoril.

Umeleckú biografiu Mária Pálikovej prítomným priblížil Michal Ďurovka, akademický maliar. Ako spomenul, talent v maľovaní Páliková preukázala ako žiačka základnej školy. V roku 1969 začala maľovať olejovými farbami. Doteraz vystavovala aj na jedenástich spoločných výstavách v Kysáči, Hrtkovciach, Novom Sade a Báčskom Petrovci.

Tri motivické okruhy

Výtvarný kritik Vladimír Valentík druhú samostatnú výstavu Márie Pálikovej ohodnotil ako zrelšiu a lepšie koncipovanú od prvej. Povedal, že zreteľne na nej rozoznať tri motivické okruhy. Prvý a najdôležitejší, ktorý bol badateľný aj na prvej samostatnej výstave, sú kone. Druhý okruh sú kvetinové zátišia, čo je prirodzené pre ženy. Do tretieho okruhu zaradil krajinky počas rôznych ročných období. Túto expozíciu dopĺňa niekoľko obrazov na ľudové tradície, tiež obrazy krojovaných figúr.

Na vernisáži

Pri tejto príležitosti si spomenuli aj na piate výročie úmrtia Michala Geržu, podľa ktorého je výtvarný krúžok v Kysáči pomenovaný. O jeho tvorbe, ale aj pomoci, ktorú nezištne poskytoval novozaloženému kysáčskemu maliarskemu krúžku hovorila vedúca krúžku Zuzana Ferková.

O Márii Pálikovej, jej láske k maľovaniu, optimizme, ale i o tom, že je neraz hybnou silou výtvarného krúžku, hovorila členka Mária Sláviková.

Autorka výstavy sa poďakovala starobným penzistom a členkám VK Michala Geržu za pomoc. K umeleckému zážitku, ktorý si návštevníci odniesli z vernisáže, prispeli členky ženskej speváckej skupiny pod vedením Miloslava Kardelisa. Ako spomienku si domov odniesli aj príležitostný katalóg.

Výstava je otvorená do 30. apríla.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs