Magnetická rezonancia do Inštitútu pre ochranu zdravia detí a mládeže Vojvodiny

19.jún 2017

Magnetická rezonancia do Inštitútu pre ochranu zdravia detí a mládeže Vojvodiny

Pokrajinský tajomník pre zdravotníctvo Zoran Gojković

V pokrajinskej vláde sa dnes konala tlačová konferencia o obstarávaní prístroja na magnetickú rezonanciu pre Inštitút pre ochranu zdravia detí a mládeže Vojvodiny.

Pred dvoma rokmi nadácia Magnet pre lásku štartovala projekt obstarávania magnetickej rezonancie pre detskú nemocnicu a pokrajinská vláda sa minulý rok pripojila tomuto projektu.

Pokrajinská vláda samostatne kúpi prístroj

Správca nadácie Goran Bekovac

Pokrajinský tajomník pre zdravotníctvo Zoran Gojković vyhlásil, že sa nadácii, s podporou pokrajinskej vlády podarilo zozbierať viac ako 300-tisíc eur, čo je ešte stále málo na kúpu tohto veľmi sofistikovaného a náročného prístroja. „Preto, po dohode s nadáciou a s ohľadom na to, že sme minuloročným rozpočtom dokázali ušetriť jednu časť prostriedkov, pokrajinská vláda sa rozhodla, že bude sama financovať kúpu magnetickej rezonancie. Na tieto účely je revíziou rozpočtu vyčlenené 100 miliónov dinárov. Prostriedky, ktoré zozbierala fondácia, budú využité na kúpu doplnkového vybavenia, ktoré je potrebné na magnetickú rezonanciu,” povedal Gojković.

Doteraz zozbieraných vyše 38 miliónov din

Správca nadácie Goran Bekovac pripomenul, že sa akcia začala 17. novembra v roku 2015, v Deň predčasne narodených detí. „Doteraz sa našej akcii pripojilo 440 darcov a v mene nadácie sa im chcem najúprimnejšie zaďakovať. Doteraz je zozbieraných 38 800 000 dinárov. Pre nás akcia bude ukončená, keď objekt bude vystavaný, doplnkové vybavenie kúpené a pustené do prevádzky a dané na použitie Inštitútu pre ochranu zdravia detí a mládeže Vojvodiny“, povedal Bekovac

D. BEREDIOVÁ
D. BEREDIOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs