Oddelenie slovakistiky zapisuje novú generáciu študentov – štipendium pre študentov prvého ročníka

19.jún 2017

Oddelenie slovakistiky zapisuje novú generáciu študentov – štipendium pre študentov prvého ročníka

Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade vypísala súbeh na zápis študentov do prvého ročníka akademického, master a doktorandského štúdia na akademický rok 2017/2018.

Do prvého ročníka študijného programu základných akademických štúdií Oddelenie slovakistiky ponúka 20 miest. Z toho počtu pre 5 študentov školné bude financované z rozpočtu a 15 miest je určených pre samoplatcov. Na zápis do prvého ročníka master akademických štúdií plánovaný počet miest je nasledujúci: 5 pre financovanie z rozpočtu a 5 pre samoplatcov.

Termín podávania prihlášok bude od 21. do 23. júna (od 9.00 do 13. 00 v amfiteátri), zatiaľ čo prijímacie skúšky na Oddelení slovakistiky budú prebiehať 28. júna o 9. hodine.

Zápis študentov bude v dňoch 7. až 14. júla.

Študenti, ktorí sa zapíšu do prvého ročníka, budú dostávať štipendium vo výške 7000 din. do konca školského roka.

 

Bližšie informácie si môžete prečítať na stránke Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs