Divadelná premiéra v Kysáči

19.jún 2017

Divadelná premiéra v Kysáči

Herecký tím na kysáčskom javisku

Včera vo veľkej sále Kultúrneho centra Kysáč bola premiéra detského predstavenie Žeby takto?

Na premiére boli početní malí diváci, ale aj rodičia, starí rodičia hercov a milovníci divadla. Predstavenie predviedli členovia detskej scény Ochotníckeho divadla KC.

Herecký a technický tím

Hrali: Aničku – Nina Vršková, Janíčka – Miloš Vrška, sudičku Pribinu – Jana Čižmanská, sudičku Amadeu – Emília Čemanová, macochu, hradnú babu, sudičku Núru – Saša Čižmansky, kraľoviča – Ivan Chrťan, medveďa a psíka – Miroslav Kolár, dcéru – Jana Madacká.

Zahrali veľmi dobre, ak máme na zreteli, že medzi hercami až šiesti boli debutanti. Okrem hereckého treba spomenúť i technický tím, v ktorom boli: Ondrej Srnka, Kristína Srnková, Ján Jambrich, Pavel Surový, Miloslav Kulík, Ján Kohút, Ondrej Gaško.

Výber hudby mal na starosti Ivan Madacký a svetlo Branislav Kulík. Scénografiu v podobe detského ihriska mal na starosti celý tím, rovnako ako i kostýmy. Inšpicientmi boli Miroslav Vrška a Saša Kolár.

Režisérom predstavenia je Ján Privizer a asistentom Miroslav Kolár. Na motívy slovenskej ľudovej rozprávky Jelenček text predstavenia Žeby takto? napísal J. Privizer.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs