Medaila Radu Austrálie v rukách Jána Belaniho

28.jan 2015

Medaila Radu Austrálie v rukách Jána Belaniho

belani

Ján Belani (John Belani)

Keď sa 23-ročný pivnický rodák Ján Belani (John Belani) ocitol na prístave Station Pier v Melbourne v ďalekom roku 1959 ako slovenský utečenec, nemohol si ani predstaviť, že jedného dňa bude odmenený jedným z najvyšších vyznamenaní krajiny, ktorá ho takpovediac adoptovala. V pondelok 26. januára bol pán Beláni vyznamenaný Medailou Radu Austrálie za prínos pre spoločnosť v Lavertone.

Po príchode do Austrálie so znalosťami lámanej angličtiny odišiel do Bonagille migračného strediska v Albury, v ktorom začal svoje prvé kroky usmernené k novému životu v Austrálii. Jeho život by sa uberal inou cestou, keby nebolo jeho manželky Anny. „Pokým som býval na Slovensku, nevedel som nič o Austrálii,“ hovorí. „Chcel som odcestovať do Konga, avšak zoznámil som sa s mojou manželkou a ona chcela odcestovať do Austrálie. Bola to voľba medzi rozumom a srdcom. Predsa som sa rozhodol nasledovať svoje srdce.“

Po opustení migračného strediska presťahovali sa do mesta Mildura. Usídlili sa v západnom predmestí, kde zostali až dodnes. Ako vyškolený stolár pán Beláni si chcel postaviť vlastný dom a v roku 1960 založil vlastnú stavebnú spoločnosť v Lavertone. Po 55 rokoch podnik Belani Builders stále pracuje.

„Neplánoval som zaoberať sa podnikateľstvom. Vždy som disponoval silnou pracovnou etikou a mal som rád ľudí. Stále sa stretávam s ľuďmi – našimi klientmi a keď sa presťahujú do domu, ktorý sme my vybudovali, je to pre mňa obrovským potešením.“

Počas rokov pán Belani sa pričinil o spoluzakladanie Good News luteránskej školy v Tarneite, Slovenského domu v Lavertone a Slovenskej luteránskej kongregácie.

Ján s manželkou Annou

Ján s manželkou Annou

V roku 1974 daroval pozemok na vybudovanie Slovenského luteránskeho kostola v Lavertone a pričinil sa aj o založenie a vybudovanie Hoppers Crossing klubu.

Belani sa stal silným zástancom tých, ktorí sa snažili uniknúť pred občianskou vojnou v Južnom Sudáne, finančne podporujúc sirotinec, ktorý nazval podľa svojej manželky.

Takmer 80-ročný Belani v decembri pešo zdolal 33-kilometrovú dráhu z Lavertonu do Little River.

S dvomi synmi a piatimi vnúčatami stále počíta svoje šťastné hviezdy, ktoré získal vďaka nasledovaniu svojho srdca počas všetkých týchto rokov.

„Ďakujem Bohu, že nás priviedol do tejto šťastnej krajiny. Ak som ja mohol, tak potom všetci môžu,“ povedal pán Beláni.

Zdroj: maribyrnong.starweekly.com.au

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs