MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA V NOVOM SADE: Mapovali slovenskú tlač v Srbsku

18.okt 2014

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA V NOVOM SADE: Mapovali slovenskú tlač v Srbsku

Pracovné predsedníctvo a referujúci (foto: J. Čiep)

Pracovné predsedníctvo a referujúci (foto: J. Čiep)

Je tomu presne 150 ako v Novom Sade tlačou vyšli prvé výtlačky slovenského časopisu pre deti Zornička a potom aj časopisu pre mládež Slávik.

Pri tomto okrúhlom výročí tunajšej tlače, ako i vlastnom jubileu sa Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu v spolupráci s Filozofickou fakultou v Novom Sade podujali usporiadať vedeckú konferenciu.

Zrealizovali ju v piatok 17. októbra 2014 v Novom Sade, presnejšie v sieni v Štúdia M Novosadského rozhlasu. Pomenovali ju 150 rokov slovenskej tlače v Srbsku a 70 rokov Hlasu ľudu.

Záber zo siene novosadského rozhlasu pri otváraní konferencie (foto: J. Čiep)

Záber zo siene novosadského rozhlasu pri otváraní konferencie (foto: J. Čiep)

Na toto podujatie pozvali nielen vysokoškolských profesorov a redaktorov z našej krajiny, ale aj mediálnych pracovníkov, vysokoškolských pedagógov a publicistických odborníkov zo Slovenska.

V rámci konferencie priamo odznelo 14 referátov a ešte toľko bude obsahovať aj zborník prác, ktorý tiež uzrie svetlo sveta ako trvalé svedectvo z tejto konferencie a významného jubilea pol druha storočia časopiseckej tvorby tunajšej časti slovenského národa a sedemdesiatročného nepretržitého vychádzania nášho týždenníka Hlas ľudu.

Jaroslav Čiep

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs