Oslavy Hlasu ľudu a slovenskej tlače

18.okt 2014

Oslavy Hlasu ľudu a slovenskej tlače

Cena Hlasu ľudu v rukách Mateja Bzovského (foto: E. Šranková)

Cena Hlasu ľudu v rukách Mateja Bzovského (foto: E. Šranková)

Slávnostná akadémia pri príležitosti  70. výročia Hlasu ľudu bola v piatok 17. októbra v Štúdiu M Rádia Nový Sad.

Na akadémii udelili tak novinárske ceny, ako aj odmeny za vernosť zamestnancov kolektívu. Tentoraz udelili i Cenu Hlasu ľudu, ktorá sa udeľuje každých päť rokov a to Matejovi Bzovskému.

Ocenení Hlasľudovci (foto: E. Šranková)

Ocenení Hlasľudovci (foto: E. Šranková)

Prvú novinársku cenu udelili Jurajovi Bartošovi, druhú cenu získal Oto Filip a tretiu Jasmina Pániková.

Cenu dopisovateľa Hlasu ľudu získal Ján Šuster z Pivnice. Ročná cena mládežníckeho časopisu Vzlet sa dostala Maríne Valentíkovej z Kulpína.

 

Nositeľmi jubilejných odmien  Vladimír Hudec za 25 odpracovaných rokov a Miroslav Dobroňovský za desaťročnú vernosť podniku.

Okrem udelenia cien a kultúrno-umeleckej zložky novinári a redaktori Hlasu ľudu O. Filip, J. Bartoš, Anna Francistyová, V. Hudec, Anička Chalupová, J. Pániková a Milina Vrtunská vo forme tzv. živých novín prečítali novinárske príspevky.

Slovenský veľvyslanec Dr. Ján Varšo počas príhovoru (foto: E. Šranková)

Slovenský veľvyslanec Dr. Ján Varšo počas príhovoru (foto: E. Šranková)

Prítomní v Štúdiu M, ale aj televízni diváci, sa dozvedeli o 70-ročnej dráhe nášho slovenského informačno-politického týždenníka a najmä o ľuďoch, ktorí do nespočetných vypísaných riadkov nesebecky vložili prevažnú časť svojho života, často na úkor rodiny a osobného života.

Akadémiu pripravili NVU Hlas ľudu a Slovenské redakcia Televízie Vojvodiny. Scenár mala na starosti Annamária Boldocká-Grbićová a réžiu Ján Čáni.

Prihovorili sa aj Dr. Ján Varšo, veľvyslanec SR v Srbsku, RNDr. Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Aleksandar Petrović, šéf kabinetu primátora mesta Nový Sad a Anna Tomanová-Makanová, podpredsedníčka vojvodinského parlamentu a predsedníčka NRSNM.

Elena Šranková

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs