Medzinárodný festival vedy a vzdelávania

13.máj 2017

Medzinárodný festival vedy a vzdelávania

Festival otvoril Vladimir Kostić, predseda Srbskej akadémie vied a umenia

Dnes sa začal Medzinárodný festival vedy a vzdelania v ústrednom kampuse Univerzity v Novom Sade. Festival je venovaný Nikolovi Teslovi a hlavnou témou je Elektrická energia a telekomunikácie. Pri tejto príležitosti, v rámci festivalu bude otvorená aj výstava venovaná N. Teslovi.

Prorektor prof. Dr. Saša Orlović privítal hostí a festival otvoril akademik Vladimir Kostić, predseda Srbskej akadémie vied a umenia. Výstavu o Nikolovi Teslovi otvoril Branimir Jovanović, riaditeľ Múzea Nikolu Teslu v Belehrade.

V kampuse sa konalo viac ako 70 dielní

Popoularizácia vedy

Organizátorom festivalu je Univerzita v Novom Sade a hlavným podporovateľom je Pokrajinská vláda a Pokrajinský sekretariát pre vysoké vzdelávanie a vedeckovýskumnú činnosť. Toto podujatie sa koná už deviatykrát na Univerzite v Novom Sade a po prvýkrát je medzinárodného rázu. Cieľom festivalu je popularizovať vedu, ako spoločensky významnú aktivitu prostredníctvom predstavovania súčasných dosiahnutí a aktuálnych výskumov vo svete aj u nás.

Program festivalu

Maurizio Fermeglia, rektor Univerzity v Trieste o budúcnosti vedy a vzdelania

V rámci festivalu je organizovaných viac ako 70 dielní z inžinierskych, technologických, prírodných, spoločenských a medicínskych disciplín. Stredisko pre strategické a pokrokové štúdiá organizuje aj niekoľko okrúhlych stolov, ktoré majú výnimočný význam pre budúcnosť akademickej spoločnosti Univerzity v Novom Sade a spoločnosti vcelku.

Dielňa na stánku Akadémie umenia

Okrúhly stôl na tému Budúcnosť vedy a vzdelania viedol prof. Dr. Maurizio Fermeglia, rektor Univerzity v talianskom Trieste. Profesor hovoril o najdôležitejších strategických tendenciách v technológiách a budúcnosti zamestnávania vzhľadom na vplyv digitalizácie. Na festivale sa predstavia aj možnosti štúdia na Univerzite v Novom Sade, ako aj hosťujúce inštitúcie.

Dnes bol aj Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte UNS a budúci študenti sa mohli oboznámiť o študijných programoch na tejto fakulte.

 

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs