Oslavy v SEAVC v Kovačici

15.máj 2017

Oslavy v SEAVC v Kovačici

Časť výstavy

V slovenskom evanjelickom kostole v Kovačici sa včera, v nedeľu Cantate, uskutočnili slávnostné, pamiatkové, vnútromisijné služby božie Banátskeho seniorátu, ktoré boli venované oslavám výročí: 500 rokov reformácie, 215 rokov založenia Kovačice, 110 rokov Kovačického procesu a 80 rokov založenia prvého cirkevného spevokolu v Kovačici.

Okrem domácich, predstaviteľov oboch cirkevných zborov v čele s farármi Pavlom Sklenárom, seniorom banátskym, a Martinom Bajzom, slávnostných služieb sa zúčastnili aj Samuel Vrbovský, biskup SEAVC v Srbsku, Ján Cicka, zborový farár v Padine a predseda kňazskej konferencie SEAVC, Branislav Kulík, vojlovický farár, Slađan Daniel Srdić, jánošícky farár. Takisto aj delegácie z cirkevných zborov v Hajdušici, Aradáči, Bielom Blate, Ostojićeve a Zreňanine a predstavitelia lokálnej samosprávy v čele s Milanom Garaševićom, predsedom obce.

Okamih z vystúpenia cirkevného spevokolu Dr. Jána Čaploviča

V rámci programu bola sprístupnená putovná výstava 500 rokov reformácie ECAV na Slovensku, ktorá potrvá v Kovačici do začiatku júna a v ústrety ústredným oslavám 500 rokov reformácie. Oslavy sa usporiadajú v októbri v nemeckom Wittenbergu. Po službách v cirkevnej záhrade zasadili dva tzv. Stromy reformácie.

Pozornosť hostí pripútala aj pamätná tabuľa venovaná 500. výročiu reformácie umiestnená na fasáde pri vchode do farského úradu

V popoludňajších hodinách sa v slovenskom evanjelickom kostole v Kovačici stretli spevokoly banátskeho seniorátu, ktoré vystúpili v rámci slávnostného spoločného koncertu.

Príležitostné piesne predviedli: cirkevno-zborový spevokol z Aradáču pod taktovkou Igora Kuraja, spevokol z Jánošíka pod vedením Slađana Daniela Srdića, spevokol z Padiny, ktorý nacvičil kantor Pavel Petrovič, tiež vystúpili aj členovia vojlovického spevokolu pod vedením kantorky Evy Brezníkovej.

V mene domácich, z CZ Kovačica I sa predstavil cirkevný spevokol Dr. Jána Čaploviča pod taktovkou kantora Jána Nemčeka a ženský cirkevno-zborový spevokol vedený učiteľkou Alžbetou Hriešikovou.

Z CZ Kovačica II vystúpil zmiešaný spevokol pod taktovkou kantorky Anky Naďovej, ženský cirkevno-zborový spevokol pod vedením kantora Jána Dišpitera a členovia mladšieho CZS, ktorých nacvičili A. Naďová a J. Dišpiter.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs