Rodina je v kríze

15.máj 2017

Rodina je v kríze

Panelová diskusia s názvom Rodina je v kríze – systémy vo funkcii zachovania rodiny organizovaná Centrom pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec dnes prebiehala v zasadacej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec.

Odborná debata sa konala pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny, 15. mája, s cieľom informovať a zvýšiť povedomie verejnosti o význame rodiny a o intersektorovej spolupráci v tejto oblasti na úrovni miestnej komunity. Tiež i prezentovať aktivity centra sociálnej práce a ich poradenstva v práci s rodinou a školou.

Hostia

V rámci úvodných príhovorov grémium pozdravila aj predstaviteľka Pokrajinského ústavu pre sociálnu ochranu poradkyňa Maja Dumnićová a v mene Strediska pre rodinné ubytovanie a adopciu Nový Sad riaditeľka Ivana Koprivicová.

Úradujúca riaditeľka Centra pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec Biljana Drakulićová v mene organizátorov popriala zdarný priebeh panelu a vyzdvihla, že táto inštitúcia po prvýkrát organizuje panel tohto druhu a za dobrý podnet sa zavďačila kulpínskej základnej škole. „Jednoducho považujeme, že rodina si zasluhuje pozornosť a starostlivosť celej spoločnosti. Vzájomná spolupráca ohľadom tejto témy môže byť určená aj oficiálnymi protokolmi, ktoré majú svoju určitú silu. Ale môže byť aj bezprostredná. Ona je silná a vítaná vždy, keď je reč o budovaní siete a práci všetkých systémov v prospech zachovania rodín,“ – vyzdvihla Drakulićová.

Panelová diskusia

V rámci programu panelovej diskusie odznel prejav Jovanky Zimovej, profesorky pedagogiky a riaditeľky Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne Význam rodiny v priebehu dejín. Po nej diplomovaná psychologička Svetlana Prodanovićová z Báču vyhodnotila a zohľadnila súčasnú rodinu v Stredisku pre sociálnu prácu. O právach rodičov sa zmienila Milka Grbićová, master psychológie, z petrovského Strediska pre sociálnu prácu. Na záver o rodine v škole prednášala diplomovaná pedagogička z kulpínskej základnej školy Zagorka Marinkovićová.

V podnetnej panelovej diskusii v Petrovci sa zúčastnilo zo 50 odborníkov sociálnej práce, či školských psychológov a pedagógov. Ako aj iných záujemcov, ktorých prichystané témy oslovili a spoločne sa dopracovali aj k záverom. Panelovú diskusiu moderovala profesorka Tatiana Mitićová.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs