DO POZORNOSTI: Predĺžený termín na podanie žiadostí na nákup nových traktorov

17.máj 2017

DO POZORNOSTI: Predĺžený termín na podanie žiadostí na nákup nových traktorov

Uzávierka na podanie žiadostí o udelenie stimulov pre investície do hmotného majetku poľnohospodárskych gazdovstiev na nákup nových traktorov v roku 2017 je predĺžená do 31. mája 2017.

Podávanie žiadostí o dotácie na nákup nových traktorov začalo 10. apríla 2017 a pôvodný termín ukončenia bol 19. máj 2017.

Verejná výzva obsahuje informácie o osobách, ktoré majú nárok na stimuly, o podmienkach a spôsobe uplatnenia práva na stimuly, formuláre žiadostí, ako aj maximálnu výšku stimulov po jednom žiadateľovi, v súlade s Predpismi.

Taktiež obsahuje informácie o výške finančných prostriedkov, lehoty na podanie žiadostí a dokumentácie predloženej so žiadosťou, ako aj ďalšie informácie, ktoré sú potrebné.

Potrebné informácie môžete získať na telefóne Info-Centra Ministerstva poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia: 011/ 260-79-60 alebo 011/ 260-79-61, ako aj v kontakt centre Správy pre agrárne platby: 011/ 30-20 -100; 011/ 30-20-101 a 011/ 30-20-118, každý pracovný deň od 7:30 do 15:30.

Ľ. SÝKOROVÁ
Ľ. SÝKOROVÁ

ĽUBICA SÝKOROVÁ (1964) Do Hlasu ľudu nastúpila v roku 1996 ako odborná spolupracovníčka v oblasti poľnohospodárstva. Od septembra 2001 ako redaktorka rediguje pravidelnú prílohu pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady. E-mail: sykorova@hl.rs