Spolupráca lepšia než inokedy

18.máj 2017

Spolupráca lepšia než inokedy

Foto: A. Ótos

V rámci Poľnohospodárskeho veľtrhu dnes prebiehalo Vojvodinsko-maďarské podnikateľské fórum, na ktorom podpísali zmluvu o spolupráci medzi Hospodárskou komorou Vojvodiny, Maďarsko-srbskou obchodnou a priemyselnou komorou a Maďarsko-srbskou podnikateľskou radou.

Predstavitelia vlády a zhromaždenia AP Vojvodiny Ðorđe Milićević a István Pásztor, rovnako ako aj pomocníčka ministra zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska Petra Pana ocenili, že obchodná výmena medzi Maďarskom a AP Vojvodinou bola v minulom roku rekordná.

Foto: A. Ótos

K tomu, podľa ich slov, prispeli dobré politické vzťahy medzi dvomi krajinami, ktoré sa intenzívnejšie začali rozvíjať od roku 2012.

„Tým sa vytvorili základy na rozvoj aj hospodárskych vzťahov. To potvrdzujú aj čísla: výmena firiem z AP Vojvodiny s firmami v Maďarsku v minulom roku bola zhruba 500 miliónov dolárov a väčšia je o 6,1 % vzhľadom na rok 2015, z toho 275 miliónov dolárov prichádza z vývozu firiem z Vojvodiny do Maďarska. Sú to veľmi významné ukazovatele, ktoré hovoria, že je spolupráca na vysokej úrovni, ale tu sa nesmieme zastaviť, vyhlásil Boško Vučurević, predseda Hospodárskej komory Vojvodiny.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs