Aj výtvarné, aj folklórne umenie počas Dní Petrovca

20.máj 2017

Aj výtvarné, aj folklórne umenie počas Dní Petrovca

V tento víkend sa v Báčskom Petrovci oslavuje Deň Petrovca. K oslavám každoročne ruky prikladajú takmer všetky občianske združenia, medzi ktoré patrí aj Združenie petrovských výtvarných umelcov. Toto združenia už piaty rok zaradom dnes predpoludním zorganizovalo výtvarný tábor pre žiakov materských a základných škôl z územie Báčskopetrovskej obce. Potom napoludnie na Námestí slobody prebiehal kultúrno-umelecký program.

Mária Ivičiaková, predsedníčka ZPVU (Foto: V. Dorčová-Valtnerová)

Na kreatívnom výtvarnom podujatí sa stretlo okolo tridsať detí, ktorým v tvorbe svojráznych umeleckých diel pomáhali členovia Združenia petrovských výtvarných umelcov (ZPVU).

Budúce umelkyne… (Foto: V. Dorčová-Valtnerová)

Podujatie oficiálne otvorila predsedníčka ZPVU Mária Ivičiaková, ktorá pre Hlas ľudu podčiarkla význam tejto akcie, ktorý spočíva v pestovaní budúcich umeleckých talentov a zároveň potenciálnych členov združenia.

Deti, predovšetkým z Petrovca, ale aj z Kulpína a Maglića, v Parku Zuzky Medveďovej maľovali, kreslili, vytvárali malé umelecké diela, ktoré širšej verejnosti budú predstavené na výstave počas Slovenských národných slávností začiatkom augusta.

Kultúrno-umelecký program na Námestí slobody

Petrovskí škôlkari (Foto: V. Dorčová-Valtnerová)

Už tradične na Námestí slobody počas Dní Petrovca prebiehal aj kultúrno-umelecký program, na ktorom sa aj domácim, aj cezpoľným hosťom predstavujú predovšetkým folklórne zložky petrovskej škôlky, základnej školy, ako aj Kultúrno-umeleckého spolku Petrovská družina.

Mladšia tanečná skupina KUS Petrovská družina (Foto: V. Dorčová-Valtnerová)

Okrem početných spevákov, tanečníkov a hudobníkov, veľkých i malých, žiaľ málopočetným divákom sa hudbou a piesňou prihovorili Ondrej Maglovský a Miroslav Hemela.

Pred tým než sa to na javisku celé roztočilo, nechýbali ani oficiálne príhovory lokálnych, obecných a pokrajinských funkcionárov, čiže predsedu RMS B. Petrovec Jána Ryboviča, predsedu Báčskopetrovskej obce Srđana Simića, predsedníčky NRSNM Anny Tomanovej Makanovej, predstaviteľa Veľvyslanectva SR v Belehrade chargé d` affaires Igora Vencela, predsedu MSS Jána Brtku, ako aj predstaviteľov partnerských miest Martin, Nadlak a Babušnica.

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs