Deň Petrovca 2017

21.máj 2017

Deň Petrovca 2017

Počas tohto víkendu sa v Báčskom Petrovci oslavovalo. Totiž, Petrovčania v piatok, v sobotu a dnes príležitostnými spoločenskými, kultúrnymi a športovými obsahmi oslávili Deň Petrovca.

Písal sa dátum 25. mája 1747, keď prví slovenskí osadníci na novej lokalite Petrovec po dvoch rokoch „skúšky“ aj písomne potvrdili zmluvou so futockým zemepánom, že naďalej natrvalo zostávajú v tomto prostredí. Práve ako spomienku na túto udalosť Petrovčania stanovili Deň Petrovca.

Svoj sviatok Petrovčania oslavujú od roku 2002. Vtedy vedľa niektorých podujatí kultúrneho zamerania verejnosti predstavili aj svoj úradný erb a vlajku. Deň Petrovca sa spravidla oslavuje celý najbližší víkend k dátumu 25. mája. Podujatie sa uskutočňuje v organizácii Rady Miestneho spoločenstva.

Prvý deň

V piatok 19. mája otvorili tri výstavy a diváci si mali možnosť pozrieť aj divadelné predstavenie hostí z Kovačice. Ešte predtým v predpoludňajších hodinách penzisti vo svojom dome medzi sebou súťažili v šípkach a v biliarde. Večer najprv otvorili kolektívnu výstavu obrazov Čaro štetca 6, ktorou obsiahli zväčša po dva obrazy 26 aktívnych členov Združenia petrovských výtvarných umelcov. K tomu aj ďalšie obrazy 20 účastníkov výtvarného tábora výtvarníkov zo slovenských prostredí Vojvodiny z marca tohto roku. Vernisáž sa konala v miestnostiach obecnej Turistickej organizácie. Pri tejto príležitosti sa prítomným prihovorili predsedníčka združenia Mária Ivičiaková a kritik Vladimír Valentík. Tiež Marcel Koleštík z Klubu UNESCO Slovakia a podpredseda RMS Báčsky Petrovec Pavel Marčok, ktorý výstavu i otvoril. Pri tejto príležitosti zaspievala i Zuzana Kukučková, ktorej na harmonike zahral Zdenko Makovník.

Druhým podujatím v piatok večer v rámci Dňa Petrovca bola vernisáž filatelistickej prehliadky Dni filatelie Petrovca 6, ktorú nainštalovali v čitárni knižnice Štefana Homolu. Na výstave odhalili zlomok z kolekcií 14 miestnych zberateľov známok. Prítomní si vypočuli slová predsedu spolku Mr. Pavla Lomianskeho, riaditeľky KŠH Jarmily Stojimirovićovej a výstavu otvoril predseda MSS Ján Brtka. Na syntetizátore v rámci programu otvorenia výstavy zahrala mladá študentka hudobnej školy Iveta Kováčová.

Ďalšou kultúrnou zastávkou návštevníkov Dňa Petrovca 2017 bol Spolok petrovských žien. Na jeho nádvorí otvorili národopisnú výstavu pomenovanú V sedliackom dome. Hostí a prítomných privítala predsedníčka spolku Mária Gašparovská. Krásnym slovom vernisáž spestrila Martina Bartošová a spevom a tancom i spolková spevácka skupina Petrovčanky.

Nielen výstavy

Divadlo VHV scéna v Kovačici sa Petrovčanom vo veľkej sieni SVD predstavilo divadelnou komédiou Branislava Nušíća DR. v réžii Danky Tomanovej. V pokračovaní v divadelnom klube VHV pre milovníkov klubovej hudby prichystali koncert skupiny Southlanders. Tú tvoria Vladimir Čáni, Jaroslav Brtka, Jaroslav Leporis, Ján Brtka, Stanislav Baláž a Vladimir Marušić.

V piatok poobede, ale na druhej strane Petrovca, v Športovo-rekreačnom stredisku Vrbara prebiehala aj módna prehliadka a výber krások detského veku a mládežníčok.

Pálenky

Súťaž o najlepšiu domácu pálenku a udeľovanie diplomov tentokrát zo soboty presunuli na piatok. Z rekordného počtu vzoriek, až 55, komisia nemala ľahkú úlohu vybrať tie najchutnejšie v jednotlivých kategóriách. Predsa sa rozhodla, že absolútnym víťazom súťaže je hroznová pálenka Pavla Pagáča z Hložian. Okrem toho udelili aj ďalšie zlaté, strieborné a bronzové diplomy v trinástich kategóriách.

Druhý deň

Program Dňa Petrovca v sobotu tradične obsahuje slávnostnú akadémiu Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec. Aj tohto roku vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec predseda RMS Ján Rybovič zhrnul aktivity miestnej samosprávy a udelil viaceré ďakovné diplomy jubilujúcim spolkom a partnerským mestám. Nasledoval príležitostný program Poklona jubilantom za ktorý sa podpisuje Katarína Melegová-Melichová a prichystal ho MOMS Petrovec.

Slovom a obrazom v ňom zahrnuli 70 rokov Miestnej organizácie penzistov, 50 rokov rozhlasu v Petrovci, rokov Klubu rádioamatérov, 30 rokov Šachového klubu Mladosť a 180 rokov výstavby budovy evanjelickej fary.

V umeleckej časti programu vystupovali aj speváci Vladimíra Sabová, Silvia Grňová, Andrea Lačoková, Samuel Kováč, Komorný zbor Musica viva, cirkevný spevokol a zboroví trubkári.

Kým v ústrednom programe na Námestí slobody prebiehal stánkový predaj a prezentácia činnosti spolkov a združení, v priľahlom parku bola predajná výstava kvetín, sadeníc a kríkov a v SPŽ rozvoniavala svadobná kapusta a predávali sa nad 30 rozličných tort, na javisku pred pomníkom odznel kultúrno-umelecký program.

Iba o kúsok ďalej v Parku Zuzky Medveďovej zorganizovali výtvarný tábor pre žiakov základných škôl z územia obce a na nádvorí Kultúrneho strediska aj výstavu vysielacej techniky a oslavu 50 rokov pôsobenia Rádioklubu Petrovec YU7AJM.

Klobásy

V rovnakom čase a do večera pri ľudovej veselici na dvore MS Petrovec boli aj súťaže o najlepšiu čerstvú klobásu a o najlepšiu údenú klobásu. Tohto roku podľa rozhodnutia komisií najchutnejšiu hrubú klobásu priniesol Karol Horvát a pri chystaní čerstvej smaženej tenkej klobásy si víťazstvo odniesli dva celky z Petrovca. Sú to tím Klubu poľnohospodárov (Jaroslav Fejdi, Branislav Abrahám, Branislav Lekár, Pavel Varga) a tím Hrubíkovcov, ktorý tvorili Ondrej Hrubík ml., Jasna Hrubíkova, Nebojša Govorčin a Samuel Benka z Petrovca.

Večer zase boli ďalšie duchovné a kultúrne pochúťky. V slávnostnej sieni petrovského gymnázia odznel koncert komorného zboru Musica viva a hosťujúcich zborov. V Galérii Zuzky Medveďovej otvorili výstavu Grafika v Petrovci.

Tretí deň

Síce sa už včera uskutočnili niektoré športové zápolenia, ale nedeľa je športovým dňom v rámci programu Dňa Petrovca. Aj tohto roku sa stretnú a budú zápasiť lovci, drobnochovatelia, volejbalisti, šachisti, stolní tenisti, futbalisti, rybári. K tomu nevystanú ani služby Božie k oslavám Dňa Petrovca v evanjelickom a baptistickom kostole.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs