Tradičný koncert a nová grafika

21.máj 2017

Tradičný koncert a nová grafika

Hostky zo Šídu

Komorný zbor Musica viva sa snaží do bohatého programu Dní Petrovca priniesť aj krásu zborového spevu, inštrumentálnej hudby a prednesu literárneho textu. Ako s potešením poznamenala vedúca a dirigentka zboru Mariena Stankovićová-Kriváková, tohto roku na ich koncerte v slávnostnej sieni petrovského gymnázia bolo viac divákov.

Okrem hostiteľského Komorného zboru Musica viva vystúpili aj ich hostia: Spevácky zbor SEAVC v Šíde s dirigentkou Natašou Kolárovou, Spevácky zbor Srbského kultúrneho centra Stevana Sremca v Sente s dirigentkou Kingou Lošonc, ako i inštrumentalisti Iveta Kováčová a Vladimír Kováč (klaviristi) a Marína Cerovská (huslistka). Prednesom básne Viery Benkovej sa predstavila Martina Bartošová. Auditóriu sa pripravený hudobný program páčil, preto každé vystúpenie odmenili búrlivým potleskom.

Menej známa grafika

Autori grafík na vernisáži

K tohtoročným Dňom Petrovca Galéria Zuzky Medveďovej pripravila novinku: po prvýkrát bola nainštalovaná výstava orientovaná lokálne – na Petrovec. Pritom i na menej uprednostňovanú výtvarnú techniku – grafiku. Výstava pod názvom Grafika v Petrovci bude otvorená do 31. júla 2017 a záujemcovia si tu nájdu exponáty piatich autorov: Pavla Čániho (1957), Michala Kiráľa (1955 – 1995), Daniely Triaškovej, rod. Markovej (1980), Anny Andrejićovej, rod. Boťanskej (1991) a Emílie Valentíkovej (1992).

Na vernisáži, ktorú moderovala Tatiana Mitićová, o autoroch, ich tvorivej orientácii a vystavených prácach hovoril kurátor výstavy Vladimír Valentík. Riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov Pavel Čáni osobitne vyzdvihol, že toto výtvarnícke podujatie prebieha v rámci veľkej akcie Noc múzeí.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs