Noc múzeí 2017 aj v Kovačickej obci

22.máj 2017

Noc múzeí 2017 aj v Kovačickej obci

Kultúrne ustanovizne, združenia, súkromné galérie a múzeá z Kovačickej obce sa aj tento rok zapojili do celosvetového podujatia Noc múzeí 2017.

V Galérii insitného umenia Noc múzeí otvorila DSS Perla

V Noci múzeí sa v sobotu 20. mája, po príležitostnom programe v Galérii insitného umenia, v ktorom vystúpili členky dievčenskej speváckej skupiny Perla za hudobného vedenia Daniela Cicku, návštevníkom ponúkli na obdiv obrazy z tvorby insitných maliarov, zakladateľov a súčasných členov tejto obrazárne. Na podkroví bola nainštalovaná expozícia diel mladých výtvarníkov z Kovačickej obce. Slávnostného otvorenia výstavy sa stručne pričinili Mária Raspirová, riaditeľka a Anna Barcová-Žolnajová, kustódka, ktorá hovorila o zámere podujatia. Okrem GIU, svoje brány do polnoci po prvýkrát mala otvorené aj súkromná galéria rodiny Čechovej, kde boli vystavené raritné práce kovačických a padinských maliarov.

Jej veličenstvo Topánka

V Padine sa v Noci múzeí na štyroch lokalitách ponúkali tiež zaujímavé obsahy. V aule Základnej školy maršala Tita bola výstava Jej veličenstvo Topánka, ku ktorej sa dopracovali žiaci vyšších ročníkov spolu s prof. Elenkou Tomášovou. Expozícia, ktorá pozostávala zo zhruba 50 exponátov – obmaľovaných topánok, bola doplnená aj krátkymi dejinami o rozvoji topánok.

Z výstavy masiek

V Obecnej knižnici Kovačica, v oddelení v Padine bola sprístupnená výstava masiek Evolúcia okamihu autorky Elenky Ďurišovej.

Výstava starých fotografií v Slovenskom etno dome Petráš

Išlo o 25 exponátov vyrobených z polymérnej hliny. V slovenskom Etno múzeu Petráš sa od prachu ofúkali spomienky, ktoré hovorili o dejinách vojenských rovnošatách a vojenskom výzbroji z lokálneho prostredia v období z konca 19. a začiatku 20. storočia.

Členovia Detského folklórneho súboru Holubička, pod vedením choreografky Anky Halajovej v Etno dome pri kostole predniesli štylizované tance na tému fašiangových zakáľačiek. Návštevníci si tu mohli pozrieť aj výstavu Strašidlo v ľudovej tradícii, ktorú pripravili členky Spolku žien v Padine.

Neformálny foto klub Padina a Občianske združenie Underground Rock Music Club Padina návštevníkom ponúkli expozíciu fotografií Mladí a bunt autorov mladých kreatívnych ľudí, ktorí sa zaoberajú fotografiou.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs