Zvolili novú Radu MS Hložany

22.máj 2017

Zvolili novú Radu MS Hložany

Informácie o nedeľných voľbách si možno pozrieť v okne Miestneho spoločenstva Hložany

V nedeľu 21. apríla občania Hložian z 23 kandidátov zvolili deviatich členov Rady Miestneho spoločenstva Hložany.

V období 2017 – 2022 dedinou budú spravovať: Pavel Žembery (narodený roku 1956, podnikateľ, získal 338 hlasov), Branislav Huďan (1988, profesor telovýchovy, 320), Zuzana Kukučková (1959, učiteľka, 301), Jaroslav Macko (1973, poľnohospodár, 300), Dejan Dimitrov (1975, doktor medicíny, 284), Jelena Červenáková (1956, penzistka, 280), Pavel Baďan (1944, penzista, 276), Pavel Korčok (1991, poľnohospodár, 272), Branka Rekićová (1976, domáca, 270).

Ďalšia volebná novinka?       

Podľa správy Komisie pre uskutočnenie volieb členov Rady MS Hložany z 1736 zapísaných voličov na dvoch volebných miestach hlasovalo 863 občanov. Platných lístkov bolo 845, neplatných 18.

Komisia skonštatovala, že počas volieb (od 7.00 do 20.00) nedošlo k porušeniu Zákona o lokálnych voľbách a Štatútu Miestneho spoločenstva Hložany a neanulovala hlasovanie ani na jednom volebnom mieste.

Že to v nedeľu všetko celkom krásne nebolo potvrdilo nám zopár občanov, ktorým isté osoby – neďaleko volebných miest –  ponúkali lístky (na formáte vizitiek) s výzvou: Zakrúžkujte tieto čísla: 3, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21.

 

 

 

 

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs