Z 13. schôdze ZO Báčska Palanka

22.máj 2017

Z 13. schôdze ZO Báčska Palanka

K zahláseným 19 bodom rokovacieho programu dnešnej schôdze Zhromaždenia obce Báčska Palanka na jej štarte pridali ďalšie tri. Prítomným 36 výborníkom (5 absentovali) stačili tri hodiny (bez prestávky) na vyčerpanie rokovacieho programu. Nie div, keď k diskusii k jednotlivým témam hodlali iba štyria-piati výborníci.

Väčšinou výborníckych hlasov ZO bez diskusie poskytlo súhlas na finančný plán Gerontologického strediska na rok 2016. K výmene názorov došlo pri pretrase správy o práci obecnej správy počas predchádzajúceho roku. Podľa nej temer všetko bolo v poriadku. Výborník Bojan Radman (SSS) obecnej správe spočítal nedostatok koordinácie a jeho kolega Dragan Bozalo (SRS) jej členom navrhol siahnuť po zásadných zmenách organizácie práce.

Najviac času si vyžiadala diskusia spätá so správou o práci Verejného podniku Riaditeľstvo pre výstavbu obce Báčska Palanka respektíve (po premenovaní) VP Standard. Jeho riaditeľ o. i. skonštatoval, že podnik znížil počet zamestnaných. Bojan Radman podčiarkol, že časť železničnej trate, ktorú iba občas využívajú nákladné vlaky treba zachovať. Primátor Báčskej Palanky Branislav Šušnica s ním súhlasil. Vyslovil domienku, že Obec Báčska Palanka prostredníctvom opravného rozpočtu sa zrejme ujme údržby trate na relácii Báčska Palanka – Gajdobra.

Miroslav Hemela

V rámci spojenej rozpravy k štyrom bodom týkajúcim sa o. i. opatrení zameraných na ochranu poľnohospodárskej pôdy hovoril aj výborník Miroslav Hemela (SVS). Poukázal na skutočnosť, že poľní strážcovia majú veľmi malé, takrečeno preventívne oprávnenia. Bojan Radman radil vedeniu obce, aby sa obrátilo na republikové orgány s cieľom pokračovať v dohodnutých aktivitách týkajúcich sa výstavby mostu cez Dunaj. Pri posledných štyroch bodoch výborníci už temer ani nediskutovali a prijali o. i., uznesenie, ktorým anulovali účinnosť Kódexu o správaní zamestnaných v obecnej správe obce Báčska Palanka.

 

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs