Najúspešnejší slovenčinári v Kulpíne

22.máj 2017

Najúspešnejší slovenčinári v Kulpíne

Republiková súťaž zo slovenčiny prebiehala v sobotu 20. mája v Základnej škole Jána Amosa Komenského v Kulpíne. Zúčastnilo sa na nej 72 žiakov, z čoho 40 siedmakov a 32 ôsmakov. Súťažili žiaci z Kulpína, Báčskeho Petrovca, Hložian, Pivnice, Selenče, Silbaša, Kysáča, Starej Pazovy, Erdevíka, Lalite, Padiny, Kovačice, Aradáča a Jánošíka.

Hostiteľská škola ju usporiadal za podpory Ministerstva školstva, vedy a technologického rozvoja RS, NRSNM a Slovakistickej vojvodinskej spoločnosti.

Z otvorenia súťaže (Foto: Anna Francistyová)

V krátkom umeleckom pásme na otvorení súťaže sa umeleckým prednesom básne predstavil štvrták Zoran Mitić a hrou na husliach ôsmak Martin Ján Javorník. Všetkých žiakov a ich učiteľov privítala riaditeľka hostiteľskej školy Jovanka Zimová.

Podnetnými slovami sa im prihovorila aj PaedDr. Svetlana Zolňanová, koordinátorka Výboru pre vzdelávanie NRSNM. Zdôraznila, že bez ohľadu na výsledky súťaže, všetci sú už teraz víťazi, lebo absolvovali už niekoľko súťažných etáp a dostali sa na túto najvyššiu úroveň. V očiach slovenskej národnostnej menšiny sú víťazmi aj tým, že sa venujú svojmu materinskému jazyku. Osobitne sa poďakovala učiteľom slovenčiny. Pritom podčiarkla, že to nie je bežná úloha učiteľa, ale aj vštepovanie lásky k materinskému jazyku, pestovanie národného povedomia u detí.

Žiaci pri vypĺňaní pripravených úloh boli rozvrhnutí do štyroch tried. Ich práce hodnotili členky komisie: Dr. Anna Makišová, Dr. Jasna Uhláriková, Dr. Zuzana Týrová, Alena Pešková, Mariena Korošová a Svetlana Zolňanová.

Žiaci a učitelia sa medzičasom mohli venovať športovým aktivitám (šachu alebo basketbalu), navštíviť blízke Poľnohospodárske múzeum alebo sa zapojiť do kreatívnych dielní. Tu s profesorkami Annou Stojanovićovou a Vericou Tanackovićovou vyrábali šperky.

Najúspešnejší siedmaci a ôsmaci (Foto: Katarína Pucovská)

Pre najúspešnejších žiakov NRSNM aj tentoraz zabezpečila pobyt na Slovensku. A nimi sa stali siedmaci: Ivana Lomenová, ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec (1. miesto), Valentína Ðurovićová, ZŠ maršala Tita, Padina (2. miesto) a Dajana Jana Brnová, ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec (3. miesto).

Najúspešnejší ôsmaci na republikovej súťaži v Kulpíne sú: Daniel Miháľ, ZŠ Ľudovíta  Štúra Kysáč (1. miesto), Sára Obuchová, ZŠ Jána Amosa Komenského, Kulpín (2. miesto) a Valentína Imreková, ZŠ 15. októbra, Pivnica (3. miesto).

 

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs