Vuk Radojević v Hložanoch: Píšte projekty!

20.máj 2017

Vuk Radojević v Hložanoch: Píšte projekty!

Vuk Radojević

Pokrajinský tajomník pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo AP Vojvodiny Vuk Radojević včera navštívil Hložany. Vyzval tamojších poľnohospodárov, aby sa na súbehoch pokrajiny a republiky uchádzali o nenávratné finančné prostriedky. Ako povedal, pokým vlani z vojvodinského rozpočtu do rozvoja poľnohospodárstva vrazili asi 800 miliónov, terajšia vojvodinská vláda zvýšila položku pre agrár na takmer 1,4 miliardy dinárov.

Objasňujúc opatrenia agrárnej politiky aktuálnej vojvodinskej vlády Radivojević o. i. skonštatoval: „Do intenzívnej poľnohospodárskej výroby sme usmernili o 70 % viacej peňazí než bol celkový agrárny rozpočet Vojvodiny na predchádzajúci rok.“ Spresnil, že len pre tri základné opatrenia vyhradili o 70 % peňazí viac než vlani. Konkrétne na: závlahové sústavy (vrátane vrtov nových studní), ochranu od prírodných katastrof a na výrobu v uzavretom priestore.

Pri zhruba polhodinovom zhromaždení v kaviarni Pod lipami bolo asi 30 ľudí

Vláda AP Vojvodiny osobitne podporuje mladých ľudí (do 40 rokov), ženy (nositeľky poľnohospodárskych majetkov) a tých, ktorí sa poľnohospodárstvom zaoberajú v sťažených podmienkach v tomto obore, povedal Vuk Radivojević a podotkol, že to je „jasný odkaz aj poľnohospodárom z Hložian.“ Vyzval ich, aby využili možnosti, pripomenúc, že o podmienkach súbehu sa podrobnejšie môžu poinformovať na portáli vlády APV a dodal: „Každý, kto konkuruje s valídnou dokumentáciou dostane peniaze.“ Zároveň, skonštatoval, že záujem o nenávratné prostriedky prevyšuje sumu 1,4 miliardy, takže ju vraj zrejme navýšia opravným rozpočtom APV.

Niekoľkí hložianski poľnohospodári predostreli trampoty, s ktorými už dlho zápasia, a ktoré ohrozujú ich existenciu. Ako jeden z najpálčivejších problémov sa ukazuje zastaraná mechanizácia. Hovorili o tom, ako nepochodili na súbehu – nedostali prostriedky na kúpu traktora resp. spomenuli problém priekupníkov, dožadovali sa subvencií pre dízelové palivo a pod.

Starosta obce Báčsky Petrovec Srđan Simić uvítal pokrajinského tajomníka Vuka Radojevića (v strede) a jeho námestníka Vladislava Krsmanovića

V tejto súvislosti pokrajinský tajomník uzavrel, že nie je možné v priebehu jediného roka uspokojiť všetky potreby, respektíve riešiť nahromadené problémy. „Sme si vedomí, že možno politicky toto opatrenie nie je dobré, lebo budeme mať viacej nespokojných ako spokojných; avšak nech mi niekto povie, že opatrenie na obstarávanie mechanizácie nie je dobré!“ dodal a odporúčal, aby sa poľnohospodári združovali do družstiev. Taktiež podčiarkol, že doteraz veľké peniaze brali veľké gazdovstvá: „Limitovali sme ich a uprednostníme družstevníkov.“

Pri rozhovore bol aj Radojevićov námestník Vladislav Krsmanović a hlava báčskopetrovskej obce Srđan Simić. Vítajúc prítomných, povedal, že ide o tretie v poradí stretnutie s poľnohospodármi báčskopetrovskej obce v spolupráci s PS pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo – za posledný polrok. Taktiež vyzval hložianskych poľnohospodárov, aby ohľadne svojich starostí komunikovali s lokálnou samosprávou. Na zhromaždení, ktoré pôvodne avizovali na štvrtok 18. mája bolo iba zo 30 prítomných. V oznámení z obecného úradu sa uvádza, že pozvaní boli „všetci občania a poľnohospodári obce Báčsky Petrovec.“

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs