Medzinárodný folklórny program v Petrovci

17.júl 2019

Medzinárodný folklórny program v Petrovci

Pred plnou sieňou SVD včera večer odznel kultúrno-umelecký program pomenovaný Rodáci rodákom, ktorého zameraním bolo privítať krajanov z ďalekej Austrálie, ale aj propagovať folklór a ľudové umenie. Okrem Folklórneho súboru Liptar z Austrálie sa obecenstvu tancom a spevom predstavili aj Petrovčania a Kulpínčania.

Na javisku SVD to najprv roztočil najmladší súbor vo vojvodinských krážoch FS Petrovčan. Zmes slovenských ľudových piesní Cez Petrovec zaspievala dievčenská spevácka skupina z Petrovca. Potom už javisko patrilo hosťujúcim folkloristom z Austrálie, keď sa domácemu obecenstvu folklórnymi a speváckymi výstupmi predstavil súbor Liptar z Melburnu. Po nich vystúpili tanečníci KUS Zvolen Kulpín a sólo zaspievala tiež Kulpínčanka Andrea Koruniaková.

V nasledovnej časti programu najprv Maja Levarská z Petrovca zaspievala pesničku Ruža som ja ruža a FS Petrovčan zatancoval tanec Keď pojdeš poľa nás. Nasledoval výstup petrovských rodákov, bratov Peškovcov, hostí z Austrálie, ktorí zaspievali a zahrali zmes petrovských pesničiek. S temperamentnou choreografiou Dobrý večer frajervôčka moja vystúpili tanečníci KUS Zvolen Kulpín.

Krajania z Melburnu si uctili pamiatku na vojvodinskú svadbu, čiže spracovali vo svojom vydarenom folklórnom výstupe selenčské svadobné obyčaje. Po nich zaspievala Petrovčanka Andrea Lačoková.

V konferanse programu bolo medziiným pripomenuté, že sú hostia z Austrálie zo súboru Liptar už treťou generáciou Slovákov narodených v Austrálii a že si tamojší krajania napriek odlúčeniu od materskej krajiny nesú v sebe vedomie svojej slovenskosti.

V záverečnej časti programu si obecenstvo vychutnalo spoločný tanec všetkých spomenutých účastníkov kultúrneho večierka a odmenilo ich zaslúženým potleskom.

Folklórny program autorky Anny Horvátovej moderovali Andrea Lačoková a Marína Horvátová. Pod organizáciu večierka sa podpisuje FS Petrovčan. Folkloristov a spevákov hudobne doprevádzal orchester pod vedením Zdenka Makovníka.

Podujatie podporili Obec Báčsky Petrovec, Miestne spoločenstvo B. Petrovec, Turistická organizácia obce B. Petrovec a súkromní podnikatelia.

 

 

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs