Medzinárodný letný pracovný tábor v Petrovci

20.júl 2017

Medzinárodný letný pracovný tábor v Petrovci

Jedna skupina líčila

Včera prebiehal 4. deň Medzinárodného letného pracovného táboru v Petrovci, ktorý usporiada mládežnícka organizácia YMCA Srbsko. Tento tábor organizuje a zastrešuje belehradská neziskovka Mladí výskumníci Srbska – Dobrovoľnícka služba.

Je to jeden z vyše 40 dobrovoľníckych táborov v Srbsku, pre ktoré Ministerstvo mládeže a športu cez program “Mladi su zakon” zabezpečilo prostriedky na spolufinancovanie.

Druhá mala dosť práce okolo zrezaného starého stromu

Dva projekty v jednom

Ide o druhý v poradí kemp v Petrovci a tohto roku sa YMCA-ri rozhodli posunúť rozsah a kvalitu letných aktivít o stupeň vyššie a vďaka finančnej pomoci z Pokrajiny organizovali aj kemp, ktorý je zameraný na lepšie spoznanie a porozumenie sa medzi jednotlivými národnostnými menšinami vo Vojvodine pod názvom Európa pod jedným stanom. Ide teda o dva paralelné projekty v jednom.

Nové ohnisko je hotové

UPCYCLE, UPGRADE, UNDERSTAND

Tohtoročný tábor nesie názov UPCYCLE, UPGRADE, UNDERSTAND a zameraný je hlavne na rekonštrukciu a skrášlenie komunitného centra Vrbara. Okrem dvoch z Vojvodiny, dobrovoľníci prišli ešte z Belehradu, zo Slovenska, Česka, Španielska a Nemecka. S prácami sa včera začalo ráno o deviatej, kedy sa účastníci rozdelili do skupín podľa prác naplánovaných na tento deň. Jedna skupina maľovala murál, ktorý bol deň predtým pripravovaný na líčenie, druhá zrezala jeden starý strom a tretia skupina robila na výstavbe nového ohniska, kde sa bude môcť grilovať, ale aj rozpáliť oheň, okolo ktorého sa večer bude sedieť. Po obedňajšej prestávke, účastníci mali na programe internacionálny deň, kedy každý predstavil krajinu, z ktorej pochádza.

Češky predstavili svoju krajinu prostredníctvom kvízu

Plány do konca kempu

Do konca kempu sa, okrem iného, plánuje aj oprava a rekonštrukcia chaty pri Širine, ktorú dostali na používanie a keďže sú zabezpečené aj stany členovia YMCA očakávajú, že tam budú aj spať niekoľko nocí. Medzinárodní dobrovoľníci, okrem toho, že fyzicky pomôžu pri pracovnej časti, budú mať možnosť spoznať Petrovec a jeho okolie, ochutnať petrovskú kuchyňu, objaviť krásy petrovského kanálu.

Kemp sa začal 15. a končí sa 27. júla. Počas týchto 12 dní, 10 bude pracovných. V jeden deň účastníci budú mať výlet do Nového Sadu a na bazén do Maglića.

 

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs