Medzistranícke triky oddialili ďalšiu schôdzu

13.jún 2013

Ani dvanástu schôdzu výborníci Zhromaždenia obce Báčska Palanka neabsolvovali v určený deň. V pondelok sa v zasadačke v úplnej zostave ukázali iba výborníci Srbskej radikálnej strany, nuž predsedovi ZO Mitovi Lačanskému nezostalo iné než oznámiť nový termín. Takže 11. júna pri štarte 12. schôdze, počas ktorej výborníci pretriasli viac než 30 bodov rokovacieho programu, bolo 34 z celkove 42. Ukázalo sa, že kameňom úrazu, t. j. posunutia schôdze zase bolo čiastočné preskupenie politických orientácií. Štyria výborníci Hnutia socialistov totiž opustili väčšinovú koalíciu Rozhýbme Obec Báčska Palanka a s dvoma kolegami Strany vojvodinských Slovákov utvorili novú výbornícku skupinu.

Medzistranícke triky oddialili ďalšiu schôdzu

Medzistranícke triky oddialili ďalšiu schôdzu

V diskusii k jednotlivým bodom rokovacieho programu sa síce sem-tam zaiskrilo, ale v hraniciach korektnej výmeny názorov opozície a väčšinovej koalície. Správu komisie pre odhad strát v dôsledku živelných pohrôm na území Obce Báčska Palanka Zhromaždenie dokonca prijalo jednohlasne a na adresu komisie pršali lichotivé slová obidvoch táborov. Najrezkejšie tóny, pravdaže, zazneli pri pretrase rozhodnutia o záverečnom účte obce na rok 2012 (o ňom podrobnejšie nabudúce).

Zablýskalo sa aj pri druhom bode rokovacieho programu. Opozičníci zazlievali nedôslednosti autorom správy komisie poverenej realizáciou procesu prenajímania poľnohospodárskej pôdy v štátnom vlastníctve. Výborník Ranko Marjanov (vedúci výborníckej skupiny DS) jej vyčítal neúplnosť správy. Podčiarkol, že prvý kruh licitácie sa mal ukončiť v júni a zrealizoval sa až v novembri, takže sa druhý kruh tiež oneskoril, čím bol dvakrát porušený zákon. Uviedol, že 48 hektárov pôdy nebolo pridelené nikomu, lebo vraj dvaja nájomcovia ponúkli rovnakú cenu. Komisia nevedela, čo má robiť, a tak sa vraj tých 48 ha obrába − protiprávne. Predseda výborníckej skupiny Srbskej radikálnej strany Dragan Bozalo podotkol, že v správe sa vôbec nespomína Vojenská ustanovizeň Karađorđevo a osobitne podčiarkol, že nikto neznáša následky za to, čo bolo urobené mimo zákona. Ironicky skonštatoval, že „niekto, kto nemá ani kus pôdy, ukáže, ako sa má robiť“, narážajúc na „šeikov“ (čiže na spoločnosť Al Dahra), ktorí sa vraj ešte stále neukázali na výmerách v obecnom chotári, ktoré prenajali. Následne istú časť „ich“ parcel obsiali mimo zákona tunajší poľnohospodári. Predseda obce Aleksandar Đedovac povedal, že im štát vynahradí  prostriedky, ktoré vložili pri jarnej sejbe.

Zhromaždenie na utorkovej schôdzi uvoľnilo predsedov a členov správnych rád obecných verejných podnikov, tiež vymenovalo predsedov a členov dozorných rád, ktorí odteraz budú, spolu s riaditeľmi, mať funkciu riadiacich orgánov.

 Juraj Bartoš

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs