Atraktívny priestor s bohatou ponukou

13.jún 2013

Stále zaujímavou a čoraz viac lákavejšou destináciou pre turistov, ktorí navštevujú Vojvodinu a Báčku, je muzeálny komplex v Kulpíne pôsobiaci v rámci Múzea Vojvodiny v Novom Sade. V bohatej ponuke pre turistov sú stále nové obsahy, ktoré vďaka odbornosti tamojších zamestnancov získavajú čoraz viac na kvalite.

O aktuálnom pôsobení komplexu múzea v Kulpíne sa z turistického a odborného aspektu zmienil vedúci Filip Vorkapić, vyšší kustód – etnológ.

24muzeumkul1− Muzeálny komplex v Kulpíne je svojráznou ochrannou značkou Obce Báčsky Petrovec a širšie. Umiestnený je v kaštieľoch rodiny Stratimirovićovcov a neskoršie Dunđerskovcov. Za posledné roky sa skutočne stal populárnou turistickou destináciou Vojvodiny, lebo má veľký turistický potenciál. Návštevníkom ponúkame hodne zaujímavostí a hodnotných exponátov. Niektorým turistom je lákavejší starý nábytok a zasa iným poľnohospodárske náčinie a stroje v pomocných objektoch. Vo Veľkom kaštieli máme výstavu štýlového nábytku a predmetov úžitkového umenia, prenesených z kaštieľa v Čelareve. V budove bývalej koniarne a kováčskej dielne máme výstavu starých poľnohospodárskych strojov a traktorov. Svojráznou atrakciou je prvý juhoslovanský traktor zachovaný v Srbsku. Tretí muzeálny priestor je budova bývalého chmeľového skladu, kde sú na troch poschodiach naše stále tematické výstavy z oblasti pomenovanej Z dejín poľnohospodárstva. Pravdaže, perličkou komplexu je park múzea, kde si turisti po obchôdzke výstavných priestorov môžu oddýchnuť v prírode tzv. anglického a francúzskeho parku.

Filip Vorkapić ako odborný sprievodca skupiny žiakov a učiteľov z Kikindy, ktorí boli na exkurzii v kulpínskom múzeu

Filip Vorkapić ako odborný sprievodca skupiny žiakov a učiteľov z Kikindy, ktorí boli na exkurzii v kulpínskom múzeu

Keď ide o záujem návštevníkov, F. Vorkapić s hrdosťou povedal, že ročne majú až 10-tisíc návštevníkov muzeálneho komplexu. Do tohto štatistického údaja sú započítaní i návštevníci početných masových podujatí, ktoré sa usporadúvajú v tomto atraktívnom priestore. Spomenúť možno Predslávnosťové dni v Kulpíne, Veľkú noc v Kulpíne, oslavy Dňa Kulpína, Kulpínsku svadbu, tortiády Spolku kulpínskych žien, ako aj ich rôzne tematické výstavy, výtvarné tábory Múzea Vojvodiny, premiéry kníh, hudobné podujatia a tomu podobné. Medzi najaktuálnejšie patria maskový bál detí základnej školy, potom rôzne výtvarné dielne pre deti, hračkárske dielne, divadlá na otvorenom atď. Perličkou je využitie krásneho priestoru kulpínskeho kaštieľa a zelene parku na uzavieranie sobášov a fotografovanie v tomto prekrásnom ambiente.

− Chvályhodná je dobrá spolupráca pri usporadúvaní tejto bohatej palety rôznorodých podujatí so Spolkom kulpínskych žien, vinohradníkmi, Klubom Kulpínčanov, tiež s MOMS Kulpín, Základnou školou J. A. Komenského, MS Kulpín a Obcou B. Petrovec. Do tohto komplexu ako turisti najčastejšie prichádzajú žiacke exkurzie hlavne v jarnom a v jesennom období, tiež skupiny rôznych vekových skupín v organizácii turistických organizácií alebo aj individuálni návštevníci. Sú to aj turisti zo zahraničia, hlavne zo Slovenska, ale aj z Nemecka a Japonska, Ukrajiny, Ruska, Estónska, Austrálie, Kanady.

Vedúci komplexu v Kulpíne vyzdvihol, že tomuto lákavému turistickému priestoru chýbajú pohostinské objekty a priestor na ubytovanie. Keby to mali, mohli by rozšíriť turistickú ponuku na usporadúvanie seminárov, kongresov menšieho typu, dielní, okrúhlych stolov, prezentácií poľnohospodárskych inštitútov, poľnohospodárskej techniky a podobných odborných podujatí.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs