IN MEMORIAM: Prof. Ondrej Kotváš (4. 10. 1953 – 10. 7. 2017)

11.júl 2017

IN MEMORIAM:  Prof. Ondrej Kotváš (4. 10. 1953 – 10. 7. 2017)

Vo veku 63 rokov sa včera navždy zavrela kniha života prof. Ondreja Kotváša z Padiny.

Prof. Ondrej Kotváš

Známy publicista, novinár a všestranný kultúrny dejateľ prof. Ondrej Kotváš sa narodil v Padine, kde zakončil aj základnú školu. Odchod na novosadskú filozofickú fakultu znamenal nielen štúdium slovenského jazyka a literatúry, ale aj jeho zameranie na písané a hovorené slovo. Počas štúdia, ako  mladý štipendista NVU Hlasu ľudu, píše aj do mládežníckeho časopisu Vzlet a v roku 1976 sa stal hlasľudovským novinárom. Neskoršie pracoval ako profesor slovenského jazyka a literatúry v Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici, kde viedol aj Novinársku odbočku. V novinárskej odbočke si vypestoval mladých novinárov, s ktorými neskoršie spolupracoval ako šéfredaktor a riaditeľ Rádia Kovačica (1993-1997).

Bol jeden zo zakladateľov rozhlasových relácií Dobré ráno a Na modrej vlne, vďaka ktorej výrazne spopularizoval Kovačické rádio medzi poslucháčmi strednej generácie. Novosťami prekvapoval a spolu v dialógoch s hosťami v štúdiu hľadal čaro živého vysielania aj v nočnej rozhlasovej relácii v slovenskej reči. Častokrát po odvysielaní relácie dokázal zaujímavé rozhovory a motivované stavy odrážať v článkoch denníka Dnevnik a v týždennej tlači Hlas ľudu.

Od roku 1989 až do februára t.r., keď odišiel do dôchodku, pracoval v padinskej ZŠ maršala Tita. Písal do cirkevného časopisu Padinské zvony, prejavil sa aj ako spoluautor a lektor v Zborníku prác Padina 1806 -1996, ZP Padina 1806 – 2006, ZP 200 rokov školstva v Padine, o činnosti padinskej divadelnej odbočky zaznamenal v publikácii K dejinám divadla v Padine a o osídľovaní Padiny, jej rozrastaní a rozvoji napísal vo fotomonografii Okamih pre večnosť. Profesor Kotváš zastupoval aj funkciu pedagogického inšpektora. Ako člen Výkonného výboru a podpredseda MOMS Padina bol tvorivým aj na matičnom poli. Určité obdobie zotrval aj na poste predsedu Rady MS Padina. Svojou nesebeckou prácou prispel k nejednému kultúrnemu podujatiu v Padine, písal sprievodné texty pre padinské festivaly a iné akcie, pravidelne sa zúčastňoval na Babinkových stretnutiach, literárnych posedeniach a pod.

Prof. Ondrej Kotváš bol držiteľom viacerých ocenení, v roku 2006 mu Matica slovenská v Srbsku udelila osobitné uznanie za zásluhy a úspechy na poli výchovy, vzdelávania a zveľaďovania slovenského jazyka, jazykovej kultúry, umenia a národných tradícií.

V práci, ale aj vo svojom celom živote, bol pracovitý, svedomitý, seriózny a pedantný. V pracovnom kolektíve bol priateľský a vážený. Žil pre rodinu, bol dobrým gazdom, pozorný a štedrý hostiteľ. Vedel vytvoriť to, čomu sa hovorí „čaro príjemného posedenia“, svojim zaujímavým rozprávačstvom, upútal na seba pozornosť milovníkov písaného slova. Taký žil a bude žiť v našich spomienkach…

Česť Vašej pamiatke, prof. Kotváš!

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs