ZO Báčska Palanka: 15. schôdza v rýchlom tempe

13.júl 2017

ZO Báčska Palanka: 15. schôdza v rýchlom tempe

Dnes za jedinú hodinu výborníci Zhromaždenia obce Báčska Palanka absolvovali 29 bodov rokovacieho programu 15. schôdze. Trošku dlhšie trvali prestávky pred začiatkom schôdze a krátko pred jej ukončením.

Nikdy rýchlejšie a nikdy jednotnejšie nevyčerpali rokovací program, ktorý v závere schôdze i doplnili. Lebo výborník Palimir Tot (Hnutie socialistov Srbska) podal ústnu demisiu – bez odôvodnenia. Nasledovala prestávka, počas ktorej pracovala mandátne-imunitná komisia. Na výborníka miesto Tota navrhla Nemanju Vučića. Jej návrh zhromaždenie jednohlasne schválilo a Vučić zložil výbornícku prísahu.

Zhromaždenie predtým, bez diskusie, tiež hlasmi 32 výborníkov na začiatku, čiže 28 v závere rekordne krátkej schôdze podporilo všetky správy týkajúce sa hospodárenia, respektíve finančné správy 16 miestnych spoločenstiev z územia obce Báčska Palanka.

Jednohlasná podpora koalície pri moci a opozície sa dostala aj uzneseniam o pracovnej dobe pohostinstiev, ako i obchodných a remeselníckych objektov, tiež priestorov určených pre hry na šťastie a zábavné hry. Rovnako svorne výborníci uvoľnili z funkcie a vymenovali riaditeľov a členov riadiacich orgánov niekoľko ustanovizní, organizácií a podnikov.

 

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs