Ochranné prilby a edukácia pre motocyklistov v Petrovci

14.júl 2017

Ochranné prilby a edukácia pre motocyklistov v Petrovci

Rada pre bezpečnosť v premávke obce B. Petrovec  v spolupráci s pokrajinskou Agentúrou pre bezpečnosť v premávke usporiadala včera v sieni obce stretnutie motocyklistov z územia celej obce.

Dôvodom stretnutia bol edukačný okrúhly stôl pre motocyklistov a cyklistov a odovzdávanie ochranných prílb pre jazdu na motocykloch občanom z územia obce.

Člen Rady pre bezpečnosť v premávke obce B. Petrovec Nebojša Stojisavljević privítal hosťa z pokrajiny a zároveň prednášateľa Duška Pešića, náčelníka Oddelenia pre plánovanie, prevenciu a edukáciu bezpečnosti v premávke. Prednáška za pomoci video-prezentácie bola dôkladne pripravená a pútavá s množstvom dôležitých informácií o bezepečnosti v premávke a správaní motocyklistov a cyklistov.

Po prednáške nasledovala ukážková stimulácia, keď dobrovoľníci vyskúšali tzv. opilecké okuliare a pocítili ako sa jazdí pod vplyvom alkoholu, čo je jedným z častých dôvodov nehôd na cestách počas jazdy na motocykloch.

Ochranné prilby odovzdali Duško Pešić a členovia Rady pre bezpečnosť v premávke v obci B. Petrovec, Jasna Šprochová a Nebojša Stojisavljević.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs