IN MEMORIAM: Xénia Mučajiová (1940 – 2018)

27.feb 2018

IN MEMORIAM: Xénia Mučajiová (1940 – 2018)

Dlhoročná riaditeľka predškolskej ustanovizne Včielka v Báčskom Petrovci, vychovávateľka a spisovateľka pre deti Xénia Mučajiová, rod. Plančáková po zákernej nemoci dokonala svoju tuzemskú púť v sobotu 24. februára 2018 v novosadskej nemocnici.

V Petrovci Xéniu Mučajiovú oslovovali jednoducho Senka a vždy bolo dojímavé stretnutie tejto usmievavej ženy so svojimi známymi, ale aj so svojimi odchovancami. V domácom prostredí radi privítali uctievanú spisovateľku, zároveň tichú a pokornú ženu.

Xénia Mučajiová sa narodila v Ruskom Kerestúre 8. septembra 1940. Bola autorkou pre deti píšucou po slovensky i po rusínsky, čo jej bol materinským jazykom. Vyškolila sa za vychovávateľku a pôsobila vo svojom odbore v rodisku a potom aj v Báčskom Petrovci, kde pracovala aj ako riaditeľka materskej školy. Dlhé roky žila a tvorila po boku manžela, už tiež nebohého, Pavla Mučajiho (1929 – 2014), spisovateľa, profesora a riaditeľa na petrovskom gymnáziu. Z tohto manželstva majú dve deti: Alexandru vyd. Čapeľovú (1963) a syna Pavla (1968).

Za svoje krátke rozprávky získala viacero cien. Ide o rozprávky dôvtipné a pre čitateľov, nielen malých, aj veľmi zaujímavé. Tie do ucelenej zbierky zozbierala a vydané sú vo vydavateľstve Obzor v Novom Sade roku 1974 pod titulkom Zázračný zvonček. Svoju materinskú reč si tiež vážila a pestovala. Vo vydavateľstve Ruské slovo v Novom Sade po rusínsky roku 1977 vydala zbierku próz pre deti Гвиздочки ходжа по жеми.

Okrúhle narodeniny

Naposledy svoje 75. narodeniny Xénia Mučajiová verejne oslávila roku 2016. Vtedy jej Základná škola Jána Čajaka v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Petrovci a Spolkom petrovských žien v podvečer Medzinárodného dňa žien v aule školy v Petrovci prichystali večierok venovaný životnému jubileu tejto vychovávateľky a spisovateľky.

Ešte si živo spomíname, že sa žiaci so zvedavosťou opytovali spisovateľku aj aké ju osudové cesty priviedli z rodného Ruského Kerestúra do Petrovca. Ako zvládla jazykové prekážky, aké boli začiatky v jej povolaní. Tiež čo je to „oboda“, či tam aj sama chodievala. Ale boli zvedaví aj na literárne témy, odkiaľ čerpá inšpiráciu, ako sa dopĺňala s literárne tvoriacim manželom Pavlom. A tiež boli zvedaví na to ako trávi svoj voľný čas. Spisovateľka a vychovávateľka Xénia Mučajiová trpezlivo a vyberanými slovami pokojne odpovedala na ich početné otázky.

Nech jej je večná sláva!

 

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs