Príjemný literárny večierok v Kulpíne

1.mar 2018

Príjemný literárny večierok v Kulpíne

Časť návštevníkov večierka

Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca, MOMS v Kulpíne a Spolok kulpínskych žien včera v priestoroch Múzea Vojvodiny v Kulpíne usporiadali vydarený literárny večierok v rámci tradičnej akcie Zima s knihou. Počasie, chladné a zasnežené, naplno ladilo s názvom podujatia usporiadaného v Kulpíne.

V mene organizátorov podujatia prítomných privítala predsedníčka Spolku kulpínskych žien Katarína Zorňanová a potom sa slova ujal predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka.

Vlaňajšiu knižnú produkciu Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci predstavil riaditeľ Vladimír Valentík. Vlani vydali až 19 kníh. Spisovateľka Viera Benková hovorila o svojom najnovšom románe, autobiografickej próze Tri ženy, dvaja muži a ja , ktorý bol vytlačený na Slovensku. Vydavateľom je Spolok slovenských spisovateľov v Bratislave. SVC je spoluvydavateľom tejto knihy a zaraďuje ju do edície Živý prúd.

Prekladateľka Katarína Pucovská prítomným na večierku priblížila dielo Daniela Pixiadesa, kysáčskeho rodáka a kulpínskeho učiteľa, žijúceho v Kanade. Ukážku z poézie Daniela Pixiadesa po slovensky a po srbsky prečítali súrodenci Iris a Zoran Mitićovci z Kulpína.

Literárny večierok v Kulpíne moderovala Viera Dorčová-Babiaková. Prítomným na večierku rozdelili najnovšie knihy Daniela Pixiadesa a v ponuke bola aj predajná výstava produkcie kníh SVC.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs