IN MEMORIAM: Za Prof. Martinom Tomanom

12.feb 2018

IN MEMORIAM: Za Prof. Martinom Tomanom

Včera večer sa Kovačicou rozniesla smutná správa, že v 89. roku života zomrel profesor Martin Toman. Funkciu riaditeľa strednej školy v Kovačici zastával takmer 25 rokov.

Narodil sa 5. októbra 1929 v Tinkove (bývalý ZSSR, v súčasnosti Ukrajina). Základnú školu skončil v Kovačici a učiteľskému povolaniu sa vyučil v Báčskom Petrovci (1951). Študoval ruštinu na Vyššej pedagogickej škole v Zreňanine (1963) a na Filologickej fakulte v Belehrade (1967).

V Základnej škole Mladých pokolení pracoval plných 15 rokov, najprv ako učiteľ v nižších triedach a neskoršie ako predmetový učiteľ vo vyšších triedach. Riaditeľom strednej školy v Kovačici sa stal v roku 1967 a na tomto poste zotrval až do roku 1991, keď odišiel do výslužby.

Profesor Toman bol aj spoločensky veľmi aktívny. Ako člen a aktivista KOS Pokrok pomáhal činnosť Spolku insitných maliarov v Kovačici a svojou prácou prispieval k zviditeľneniu a zveľadeniu ich tvorby. Počas svojej činnosti jeden rok pôsobil ako vychovávateľ detí padlých bojovníkov, zastával funkciu predsedu Obecnej osvetovej rady, predsedu Obecného spoločenstva kultúry, predsedu MV Socialistického zväzu, predsedu Miestneho spoločenstva a predsedu Miestneho odboru Matice slovenskej v Kovačici. Za svoju úspešnú činnosť získal rad uznaní a ocenení: Cenu 25. mája Zhromaždenia SR Srbska, Cenu Žarka Zreňanina, Októbrovú cenu Obce Kovačica, Uznanie Matice slovenskej v Juhoslávii a iné.

Po komemorácii, ktorá je naplánovaná na zajtra (13. februára) o 11. hodine v Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici, Prof. Martina Tomana vyprevadia na večný odpočinok na kovačickom cintoríne.

Česť jeho pamiatke.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs