Menšinové médiá v procese európskych integrácií

20.okt 2016

Menšinové médiá  v procese európskych integrácií

dsc_0079Úlohou médií nie je iba informovať, ale aj iniciovať debaty o úlohe a postavení médií. Pri príležitosti 72. výročia od založenia NVU Hlas ľudu usporiadala dnes takú debatu, presnejšie okrúhly stôl na tému Menšinové novinárstvo v Srbsku v procese európskych integrácií s dôrazom na kapitolu 23.

V prvej časti debaty prítomným sa prihovorili riaditeľ NVU Hlas ľudu Samuel Žiak, zástupca veľvyslankyne Slovenskej republiky v Belehrade Peter Susko, predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová a zodpovedná redaktorka týždenníka Hlas ľudu Vladimíra Dorčová-Valtnerová. Okrúhly stôl moderoval redaktor Oto Filip.

dsc_0047Ako riaditeľ NVU Hlas ľudu poznamenal, jedným z dôvodov organizovania okrúhleho stola je aj zaujať miesto aj postoj v procese integrácií, ako aj fakt, že práve Slovenská republika je presedajúcou krajinou EÚ. Zodpovedná redaktorka Dorčová-Valtnerová vysunula, že novinárov, samozrejme, zaujíma čo Kapitola 23 prináša menšinovým médiám.

dsc_0044Okrúhleho stola sa zúčastnili aj Slobodan Arežina, člen Negociačného tímu s EÚ, Đorđe Vukmirović, pomocník pokrajinského tajomníka pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami poverený médiami, Anna Jašková, predsedníčka Výboru pre informovanie NRSNM, Nedim Sejdimović, predseda Nezávislého spolku novinárov Vojvodiny, Miroslav Keveždi, manažér v kultúre a médiách a Branislava Opranović z EU Info strediska.

Účastníci diskutovali aj o ukončenej privatizácii, digitálnej agende a pod. a z debaty vznikli aj určité závery, ktoré sa týkajú požiadavky zrušenia zákazu zamestnávania novinárov v médiách, vkladania do rozvoju digitálnych médií, konkretizovania vzťahov medzi zakladateľmi a médiami, formalizovania práce Koordinácie národnostných rád, potreby celoživotého vzdelávania a pod.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs