O mesiac o rok

19.dec 2013

Dobré správy prišli 17. decembra z Bruselu, celkom v duchu vianočného obdobia. Dátum je určený: prístupové rokovania sa (pravdepodobne) majú začať 21. januára 2014.

Ako v správe uviedla vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonová, Srbsko splnilo všetky podmienky na otvorenie rokovaní o pripojení Európskej únii. Zároveň odporučila Rade, aby sa prvá medzivládna konferencia so Srbskom uskutočnila najneskoršie v januári 2014. Správu, v ktorej uskutočnené reformy a zvlášť výsledky dosiahnuté v oblasti normalizácie vzťahov Belehradu a Prištiny zhodnotila vcelku pozitívne, šéfka európskej diplomacie začiatkom týždňa prezentovala na zasadnutí ministrov zahraničia členských krajín v Bruseli.

Hoci presný dátum nebol určený, je veľká pravdepodobnosť, že to bude 21. januára 2014, ako sa už dlhšie predpokladalo. Grécko, ktoré 1. januára od Litvy preberie predsedníctvo EÚ, má zvolať prvú mimovládnu konferenciu so Srbskom a určiť presný dátum začiatku rokovaní.

Ministri do schválených rokovacích rámcov zaradili spornú klauzulu o tom, že Belehrad a Priština musia do konca prístupových rokovaní podpísať právne zaväzujúcu dohodu, na ktorej trvajú Nemecko a Veľká Británia. Ďalej sa takisto uvádza, že dialóg má nakoniec priviesť k všeobsiahlej normalizácii vzťahov Belehradu a Prištiny (pôvodne sa žiadal termín „plná normalizácia“). Čo všeobsiahla alebo plná normalizácia vzťahov vlastne znamená, v tejto chvíli by sa sotva dalo s istotou povedať. Nepočetní euroskeptici na domácej politickej scéne však tvrdia, že to znamená definitívne uznanie nezávislosti Kosova.

Určité obavy pred ministerským zasadnutím vzbudzovalo nedávne dvadsiate kolo dialógu. Témou bola organizácia súdnictva na severe Kosova, ale rokovania uviazli v slepej uličke. Ako vyhlásil premiér Ivica Dačić, o to sa nijakým spôsobom nepričinilo Srbsko. Predložený návrh na organizáciu súdov zamietla Priština, ktorá trvala na zaradení niektorých albánskych obcí do pôsobnosti súdu v Kosovskej Mitrovici. Premiér zdôraznil, že sa dohoda nedosiahla preto, že prištinská strana nerešpektuje existujúci zásadný dohovor o tom, že štyri srbské obce na severe Kosova musia mať vlastný súd. Priština žiadala, aby súdu prislúchali aj niektoré albánske obce, čo by nezodpovedalo etnickej štruktúre obyvateľstva.

Keďže sa o normalizácii vzťahov a o implementácii Bruselskej dohody iste bude hovoriť aj naďalej, zatiaľ nedopovedaná otázka súdnictva sa rieši v nasledujúcom období. Ako bolo stanovené, téma normalizácie bude obsiahnutá predovšetkým v kapitole 35, ale nie je vylúčené, že sa objaví aj v niektorých iných.

Schválenie začiatku prístupových rokovaní v januári premiér Dačić zhodnotil ako uskutočnenie historického cieľa, na ktoré občania Srbska už dlho čakali. Po tejto dobrej správe treba očakávať začiatok dynamického prístupového procesu, výsledkom ktorého má byť pozmenený obraz Srbska. V prvom rade ide o reformy vo všetkých oblastiach, opatrenia na prekonávanie ekonomických ťažkostí, zabezpečenie vlády práva a rešpektovania ľudských a menšinových práv.

Určenie dátumu a otvorenie rokovaní znamená veľký úspech, podstatný stupienok na európskej ceste Srbska. Pre občanov to znamená otvorenie novej šance. Nie preto, že im približovanie EÚ automaticky zabezpečí viac peňazí a lepší život, ale preto, že tento proces zabezpečí zmeny vo fungovaní spoločnosti ako základu na vytvorenie reálnych predpokladov na dosiahnutie lepšieho života.

A. Lazarevićová

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs