Významná úloha (aj) pre Vojvodinu

19.dec 2013

Významná úloha (aj) pre Vojvodinu

Predsedovia pokrajinského a Národného zhromaždenia István Pásztor a Nebojša Stefanović

Predsedovia pokrajinského a Národného zhromaždenia István Pásztor a Nebojša Stefanović

POKRAJINSKÉ ZHROMAŽDENIE O EUROINTEGRAČNOM PROCESE SRBSKA

„V poradí tretie tematické zasadnutie Zhromaždenia AP Vojvodiny sme zvolali s cieľom, aby sa pokrajinskí poslanci, verejnosť a občania Vojvodiny podrobnejšie oboznámili s procesom vyjednávania s Európskou úniou. Pravdaže, aj aby sa zistilo, do akej miery a akým spôsobom sa do procesu môžu zapojiť aj predstavitelia AP Vojvodiny,“ vyhlásil predseda pokrajinského Zhromaždenia István Pásztor pred začiatkom pondelkového zasadnutia venovaného eurointegrácii Srbska. Pásztor tiež pripomenul, že SFRJ ešte pred 24 rokmi podala žiadosť o členstvo v Európskej hospodárskej spoločnosti a práve to obdobie, keď sa ohľadom realizácie začlenenia do hospodárskej spoločnosti nič nepodnikalo, by podľa neho malo byť príkladom nevyužitých šancí a strateného času.

O prístupovom procese Srbska do EÚ hovorili šéf delegácie Európskej únie v Srbsku Michael Davenport, šéfka tímu pre rokovania s EÚ Tanja Miščevićová, minister bez kresla vo vláde Srbska poverený európskymi integráciami Branko Ružić, predseda vojvodinskej vlády Bojan Pajtić, ako aj predseda Národného zhromaždenia Nebojša Stefanović, ktorý poznamenal, že pokrajinské Zhromaždenie má v integračných procesoch dôležitú úlohu cez členstvo v Zhromaždení európskych regiónov a ako významnú zložku pre európske integrácie vyzdvihol príklady dobrej praxe a viacstoročné spolunažívanie národov v pokrajine. „Začlenením Srbska do EÚ sa zabezpečí predovšetkým hospodárska prosperita a umožní sa aj voľné pohybovanie pracovnej sily, kapitálu a technológií a najmä nových investícií,“ povedal Stefanović. Podľa neho treba pokračovať v posilňovaní pokrajinských inštitúcií a lokálnych samospráv, ako aj vo využívaní európskych fondov, s osobitným dôrazom na vidiecky rozvoj.

Podobne sa zmienil aj vedúci delegácie EÚ v Srbsku Michael Davenport a skonštatoval, že skúsenosť, ktorú Vojvodina nadobudla členstvom v Zhromaždení európskych regiónov, ako aj prostredníctvom účasti v realizácii Dunajskej stratégie, môže byť veľmi významná pre celú krajinu.

Menej optimistickejší ohľadom európskej integrácie Srbska bol Branislav Ristivojević (DSS), ktorý politickú scénu v posledných rokoch ocharakterizoval ako „eurofanatizmus“. Podľa neho by sa mal najprv začať proces verejných rozpráv o tom, čo členstvo v únii prinesie a čo odoberie. „Referendom by sa malo rozhodnúť, či sa európska integrácia oplatí alebo nie. Neznamená, že v únii nie je nič pozitívne, ale doposiaľ sa všetko robilo na úkor našej krajiny. Zrušením ciel za produkty z Európskej únie naši poľnohospodárski výrobcovia získajú neobmedzenú konkurenciu. Ako naši poľnohospodári budú čeliť takej konkurencii?“ pýta sa B. Ristivojević.

J. Pániková

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs