Moja Stará Pazova kedysi a dnes

12.apr 2019

Moja Stará Pazova kedysi a dnes

Tohto roku Predškolská ustanovizeň Poletarac začala uvádzať niektoré novinky vo svojom výchovno-vzdelávacom spôsobe práce a uplatňovať tzv. projektové plánovanie.

Idea je, aby vychovávatelia v spolupráci s deťmi a ich rodičmi zistili, čo vlastne malý detský svet najviac zaujíma a na základe toho si zvolili tému projektu, ktorý sa realizuje v určitom časovom perióde.

Tentoraz je v Poletarci pilotovým projektom zvolená téma pod názvomMoja Stará Pazova kedysi a dnesa začala sa realiovať ešte začiatkom roka. Deti sa prostredníctvom rozličných fáz uskutočnenia projektu zoznámili so Starou Pazovou, teda s mestečkom, v ktorom žijú a rastú.

Keďže ukončenie projektu sa pomaly blíži ku koncu včera hosťom PU Poletarac v Starej Pazove – v objekte Slnko bol známy tamojší maliar Branko Oreščanin, ktorý deťom v krátkych črtách porozprával o sebe a o namaľovaných obrazoch najmä tých, ktoré znázorňujú práve Starú Pazovu.

Pri tejto príležitosti B. Oreščanim v budove Poletarca inštaloval i ukážkovú mini výstavu svojich diel. Prvoradým cieľom projektu je lepšie sa zoznámenie detí s prostredím, v ktorom žijú a nadviazanie intenzívnejšej spolupráce predškolskej ustanovizne, presnejšie ich detí s viacerými ustanovizňami a inštitúciami akými sú napr. Miestne spoločenstvo Stará Pazova a Obec Stará Pazova.

Spolu s vychovávateľkami, ktoré boli vyobliekané i do ľudového kroja pre toto podujatie, deti prichystali kratší kultúrno-umelecký program. Nevystalo ani podávanie starodávnych dobrôtok, ktoré do škôlky priniesli hlavne staré mamy detí.

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs