Jarný jarmok v Kysáči

14.apr 2019

Jarný jarmok v Kysáči

V ústrety Veľkej noci žiaci Základnej školy Ľudovíta Štúra spolu so svojimi učiteľmi usporiadali včera jarný jarmok.

Ako ujasnila Anna Vozárová, riaditeľka školy, na ideu zorganizovať toto podujatie prišiel tím pre podnikateľstvo a medzipredmetové kompetencie. Bolo v pláne, že na jarmoku budú vystavovať žiaci vyšších ročníkov s triednymi učiteľmi, ale sa im nakoniec pripojili aj žiaci nižších tried, pretože oni už podobné jarmoky skorej organizovali.

Na jarmoku sa predávali najrozličnejšie veci, ručné práce, pohľadnice, ale i koláče, pukance, hračky… Záujem o jarmok bol veľký, najmä zo strany rodičov a starých rodičov. Kupovalo sa zo všetkého potrochy, tak zo strany spolužiakov a učiteľov ako i rodičov a starých rodičov.

Riaditeľka Vozárová hovorí, že je podnikateľstvo novinkou na základných školách a cieľom je, aby sa všetko, čo deti vyrobia odpredalo. S prostriedkami, ktoré žiaci zarobia, budú nakladať sami a spoločne rozhodnú kam ich usmernia. Niektoré triedy sa napríklad rozhodli, že si kúpia zmrzlinu na výlete, iné, že peniažky strovia na kúpalisku a podobne. Nakoniec sa uvidí ako sa zarobené strovilo.

Jarný jarmok sa všetkým páčil a bol to prvý pokus v smere podnikania žiakov, zarobiť si vlastné prostriedky. Preto riaditeľka hovorí, že jarmok zorganizujú aj narok a iste prídu aj na nové idey, čo by ešte v tomto smere mali podnikať.

Všetko s cieľom , aby naučili žiakov ako treba podnikať od samotnej idey, cez výrobný proces až po zisk.

Ôsmaci a prváci

Ináč včera a predvčerom v škole prebiehali aj skúšobné záverečné testy, v rámci ktorých 41 ôsmakov preverilo svoje vedomosti z matematiky, materinského jazyka a bol tu pravdaže aj kombinovaný test. Podľa mienky A. Vozárovej boli žiaci, ktorí to pochopili veľmi vážne, ale aj takí, čo si to zobrali ako žart. Testy vypĺňalo 27 žiakov po slovensky a 14 žiakov po srbsky.

Riaditeľka tiež informuje, že od 1. apríla aj na ZŠ v Kysáči prebieha zápis prvákov a do piatka 12. apríla sa ich zapísalo 20. V predškolskej ustanovizni je inak zapísaných 39 detí a to 28, ktoré idú do slovenských oddelení a 11 do srbských. Je to menej prvákov než ich je tentoraz.

Riaditeľka školy hovorí, že tento počet nasvedčuje, že v septembri budú iba dve triedy prvákov, slovenská trochu väčšia než tentoraz a srbská trochu menšia.

Avšak, sú náznaky, že sa niektoré deti nezapíšu do prvej triedy, lebo rodina odchádza do zahraničia a aj niektorí z terajších žiakov tiež odídu na Slovensko. To znamená, že na jeseň bude rovnaký počet tried ako je teraz, čo nastoľuje aj kádrové otázky.

V škole preto rozmýšľajú o otvorení dvoch predĺžených pobytov a v prípade, že im to schvália, niektorí zamestnaní by zostali aj naďalej pracovať v škole. Priestor na tieto ciele by sa ľahko prispôsobil.

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs