Ocenenie za hereckú kolektívnu súhru

14.apr 2019

Ocenenie za hereckú kolektívnu súhru

Členovia Ochotníckeho divadla KC Kysáč sa aj tohto roku zúčastnili na Celoslovenskej prehliadke neprofesionálnych divadelných súborov s inscenáciami slovenskej a svetovej dramatickej tvorby, mapujúcimi postavenie a poslanie ženy v spoločnosti a v divadelnom umení.

Ide pravdaže o Festival Aničky Jurkovičovej, ktorý sa uskutočnil v dňoch 7. – 10. apríla v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom, na Slovensku. Aj tentoraz sa festival konal pod záštitou primátora mesta Nové Mesto nad Váhom.

Spoluorganizátormi festivalu sú: Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom, Národné osvetové centrum v Bratislave, Matica slovenská – divadelný odbor v Martine, Únia žien Slovenska v Bratislave, Krajské koordinačné centrum Únie žien Slovenska v Trenčíne, Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Novom Meste nad Váhom, Trenčianske osvetové stredisko, Miestny odbor Matice slovenskej v Novom Meste nad Váhom.

Na festivale súťažilo sedem divadelných súborov. Kysáčania vystupovali v pondelok 8. apríla a predstavili sa s hrou Antonína Procházku V štátnom záujme. O tom, že ich účasť na festivale bola úspešná svedčí Ocenenie, ktoré sa im dostalo za hereckú kolektívnu súhru.

Inak laureátmi 22. ročníka Festivalu Aničky Jurkovičovej sa stali divadelníci z Liptovského Hrádku – NDS  ATAK 9 Dovalovo, ktorí predviedli hru J. G. Tajovského Hriech. Ocenenie za najlepší ženský herecký výkon dostala Aneta Hlavová za úlohu slúžky Nancy v divadelnej hre Slabomyseľná. / Divadlo 21 Opatová /. Za pozoruhodný mužský herecký výkon ocenenie dostal Matej Kordoš za stvárnenie Jána v inscenácii Hriech /NDS ATAK 9 /. Za pozoruhodný ženský herecký výkon bola odmenená Elena Čambalová za postavu Raracha v divadelnej hre Svatojánske drímoty /Záhorácke divadlo Senica/.

V rámci festivalu položili veniec k pamätnej tabuli A. Jurkovičovej na jej rodnom dome, tiež otvorili výstavu Energia farby Kataríny Zemkovej a slávnostne udelili Kvet tálie herečke Kvete Stražanovej.

Režisér kysáčskeho predstavenia Ján Privizer hovorí, že tohtoročný festival v Novom Meste nad Váhom bol na solídnej úrovni, nuž mali z čoho vybrať laureáta. S organizáciou festivalu je tiež spokojný. Pripomína, že im cestu na Slovensko vyfinancovalo Kultúrne centrum Kysáč.

Keď ide o plány Ochotníckeho divadla, predsavzali si nacvičiť jedno detské predstavenie, s ktorým by vystúpili na prehliadke detskej divadelnej tvorby, známej ako 3 X Ď a do konca roka mienia inscenovať ešte jedno predstavenie pre dospelých.

Foto: z archívu OD

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs