Nová turistická ponuka – Eko Tamiš

14.apr 2019

Nová turistická ponuka – Eko Tamiš

Väčšiu časť uplynulého týždňa skupina novinárov zo Srbska strávila na prezentačnom výlete novej turistickej destinácia pod názvom Eko Tamiš.

Ako nositelia tohto projektu uvádzajú, na ňom pracujú štyria partneri: Hnutie zalesňovateľovstredisko dobrovoľníkov sú nositeľmi projektu, Hospodárska komora v Pančeve je partnerom v Srbsku, zatiaľ čo sú rumunským partnerom dve organizácie civilného úseku z Temešváru.

Hnutie zalesňovateľov a stredisko dobrovoľníkov spolu s jednou organizáciou z Rumunska na starosti majú tzv. mobiliár, čiže lavičky, stoly, člny a podobné. Tiež úpravu priestorov vedľa rieky Tamiš na skúmanie vtákov, cyklistických trás, úpravu lokalít na pláže od Temešváru po Pančevo.

Ďalší dvaja partneri na starosti majú organizáciu dielní, seminárov a okrúhlych stolov s cieľom informovania občanov o význame riek, predovšetkým Tamiša, ako aj o rastlinnom a živočíšnom svete rieky.

Výlet novinárov z Nového Sadu, Pančeva, tiež z Temešváru sa realizoval od utorka do piatka.

Dva dni v Rumunsku, dva dni v Srbsku

Ako sme spomenuli, ide o novu turistickú ponuku, čiže projekt, ktorý sa realizuje v rámci cezhraničnej spolupráce medzi Srbskom a Rumunskom.

Program Interreg-IPA financuje Európska únia prostredníctvom Inštrumentu prístupovej pomoci IPA 2 a spolufinancujú ho aj partnerské krajiny, účinkujúce v programe.

Prvé dva dni novinári navštívili rumunskú časť Banátu – mestá Temešvár, Reşiţa a Lugoj.

Pobudli tiež na prameni rieky Tamiš, ako aj v kúpeľoch Buziaş.

Druhý deň rumunskej časti programu bol určený na návštevu kláštorov Şag a Cebza, lesa Macedonia, ako aj dendrologického parku Bazos, v ktorom majú 800 rôznych druhov stromov z piatich svetadielov.

Podvečer bol určený na návštevu Temešváru, kde turistický sprievodca novinárom prezentoval dejiny tohto mesta, hovoril o temešvárskej pevnosti a ďalších významných lokalitách tohto mesta.

Ďalšie dva dni skupina strávila v srbskej časti Banátu. Navštívili rybník v dedine Sutjeska, dedinu Jaša Tomić, ako aj Sečanj. Pobudli v Galérii insitného umenia v Kovačici, tiež u staviteľa huslí Jána Nemčeka.

Cesta ich odtiaľ zaviedla do filmového štúdia Dragana Bjelogrlića v Barande, kde nahrávané boli kultové seriály Montevideo, Vratiće se rodeSenke nad Balkanom.

Z posledného dňa programu treba zdôrazniť návštevu galérie v Opove, kde bola uzavretá výstava Dejiny českého skla, plavbu na turistickej lodi riekou Tamiš, ako aj návštevu Vajfertovho pivovaru v Pančeve.

Projekt Eko Tamiš trvá do júna a úhrnná hodnota je okolo milión eur. Financuje ho Európska únia, ktorá vyčlenila 85% prostriedkov pre obe strany, kým aj Rumunsko a Srbsko zabezpečili pozostávajúcich 15%.

M. GAŠPAR
M. GAŠPAR

MIROSLAV GAŠPAR (1989) štúdia žurnalistiky skončil v roku 2012 a v roku 2013 master štúdia komunikológie na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. V slovenskej redakcii Rádia Nový Sad začal pôsobiť v roku 2011, najprv ako spolupracovník a od roku 2013 ako novinár, kde je redaktorom mládežníckej relácie a vysielania pre deti. Spolupracuje aj s NVU Hlas ľudu.  Zúčastnil sa novinárskych súťaží v Srbsku, Nemecku, na Slovensku a Ukrajine. Zaujíma sa o médiá, mediálne teórie, komunikológiu, propagandu, analýzu diskurzu, politicko-spoločenské témy a šport.