Veľkonočné tradície staropazovských Slovákov – Paňičke

14.apr 2019

Veľkonočné tradície staropazovských Slovákov – Paňičke

V  dňoch 12. až 14 apríla v Starej Pazove sa koná medzinárodná konferencia pod názvom Veľkonočné tradície staropazovských Slovákov – Paňičke.

Konferenciu organizovali Miestny odbor Matice slovenskej Stará Pazova v čele s predsedníčkou Annou Balážovou, Komisia pre históriu a etnografiu pri Matici Slovenskej v Srbsku v čele s predsedom prof. Jaroslavom Miklovicom, SKUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove v čele s predsedníčkou Libuškou Lakatošovou a Múzeum vojvodinských Slovákov v čele s riaditeľkou Annou Séčovou-Pintíovou.

Po včerajšom príchode zahraničných účastníkov konferencie dnes v aule staropazovskej divadelnej sály prebiehal ozaj bohatý a nadovšetko vydarený program. Po uvítacích slovách organizátorov, konferenciu slávnostne otvorila a zdarnú prácu zaželala L. Lakatošová, predsedníčka NRSNM.

Z plánovaných deviatich účastníkov konferencie zúčastnili sa jej ôsmi (jeden príspevok bol prečítaný) tak z našej krajiny ako i zo zahraničia. Presnejšie, tentoraz zo Slovenska medzinárodnej konferencie na tému Veľkonočné tradície staropazovských Slovákov – Paňičke sa zúčastnili eminentní odborníci z Katedry manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Po ukončení prezentácie príspevkov nasledovalo premietanie dokumentárneho filmu (ukážka) o veľkonočných obyčajach – Paňičkách, ktorý nakrútila RTV  Vojvodina slovenská redakcia.

Na Kvetnú nedeľu v Starej Pazove (a v Slankamenských Vinohradoch) tradične chodia paňičke – skupina detí vyobliekaná do ľudového kroja kde záväzne jedno dievča na hlave má pártu. Točiac sa do kruhu spievajú pieseň Kvetná nedeľa ďe si kľúče poďela…

Prezentácia odevu Paňičiek bola tiež veľmi zaujímavá. O obliekanie dievčaťa do tradičného staropazovského ľudového odevu s pártou na hlave sa postarali členky Združenia pazovských žien pri SKUS  hrdinu Janka Čmelíka.

Sprievodným podujatím konferencie bola premiéra knihy Kultúrny potenciál Slovákov v Srieme kolektívu autorov. O tejto hodnotnej publikácii hovorili v mene autorov PhDr. Jaroslav Čukan, CSc. a PhDr. Boris Michalík PhD. a v mene Slovenského vydavateľského centra Vladimír Valentík, riaditeľ.

Nevystala ani návšteva bazáru v miestnostiach Slovenského národného domu a tohtoročný bazár (prebieha v dňoch víkendu) slávnostne otvorila L. Lakatošová. Na predajnej tradičnej výstave kraslíc, domácich jedál, výrobkov a suvenírov sa zúčastňujú početní vystavovatelia.

Na Kvetnú nedeľu je naplánovaná návšteva rodín a kostolu, teda naživo sledovanie zvyku Paňičiek v Starej Pazove.

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs