Možnosti investovania sú veľké

6.jún 2013
Vítanie chlebom a soľou

Vítanie chlebom a soľou

MIKULÁŠ DZURINDA NAVŠTÍVIL KYSÁČ

Bývalý premiér Slovenska a exminister zahraničných vecí Mikuláš Dzurinda je toho času poradcom Suzany Grubješićovej, podpredsedníčky vlády Srbska pre európsku integráciu. V stredu navštívil Kysáč, kde ho pred budovou Miestneho spoločenstva privítali chlebom a soľou. Nasledovalo stretnutie a rozhovor s predsedom Rady MS Kysáč Jánom Slávikom, a potom aj s jej členmi, ako i členmi Dozornej rady Miestneho spoločenstva.

Stredobodom rozhovorov boli možnosti na spoluprácu a prilákanie podnikateľov zo Slovenska, ochotných investovať v Kysáči. Tak kysáčsky richtár J. Slávik pána Dzurindu informoval, že sa chcú orientovať na výrobu solárnych panelov, výrobu biopeliet, materiálov na výrobu ekologických domov a recykláciu materiálov, a že teda v tom očakávajú pomoc. Vzácny hosť im navrhol utvorenie priemyselných parkov, ktoré by boli vybavené infraštruktúrou, aby tu menší podnikatelia mohli pracovať, a tak rozvíjať Kysáč. Keď ide o možnosti investovania do slovenských dedín v Srbsku, povedal, že tu vidí 100-percentné možnosti. Lebo o čo viac sa Srbsko hýbe smerom ku EÚ, o to je väčšia šanca takýchto investícií. Ako však povedal, je dôležité, aby ľudia, ktorí spravujú nielen Srbsko ako krajinu, ale aj jednotlivé mestá a obce, chceli meniť veci, a podnikať na modernizácii Srbska. O čo viac bude táto vôľa podporená Slovenskom, ale aj inými krajinami EÚ, tie možnosti budú nepochybne väčšie.

Mikuláš Dzurinda s členmi Rady Miestneho spoločenstva

Mikuláš Dzurinda s členmi Rady Miestneho spoločenstva

Na obchôdzke Kysáča sa M. Dzurinda so sprievodom zastavil v evanjelickom chráme a prezrel si aj iné objekty inštitúcií a spolkov. V rozhovoroch, ale už v širšej spoločnosti, s predstaviteľmi Matice, školy, škôlky, ambulancie, poľnohospodárskeho družstva, KIS, galérie SND, Spolku kysáčskych žien, cirkví a športového klubu sa pokračovalo v priestoroch Slovenského národného domu. Každý predstavil činnosť svojej ustanovizne, cirkvi, spolku, aby hosť dostal predstavu o prostredí, ktoré navštívil. Pravdaže, vymenili sa aj darčeky a bolo počuť mnohé perličky tak zo života Kysáčanov, ako i hosťa zo Slovenska. Ľudový orchester SKC Šafárik zahral na úvod stretnutia a dievčenská spevácka skupina zaspievala víťaznú pieseň z hložianskeho festivalu. O dejinách Kysáča, v ktorom tohto roku oslavujú 240 rokov príchodu Slovákov, hovoril Rastislav Surový, učiteľ dejepisu na dôchodku, predseda MOMS Kysáč a čestný predseda MSS. Záujem nielen hosťa, ale aj všetkých prítomných vyvolala na mladuchu vyobliekaná Daniela Đukićová. Pravdaže, nevystali ani kysáčske špeciality, ktoré si vzácny hosť možno i sám doma pripraví, lebo okrem iných darčekov dostal aj Hlasľudovskú kuchárku – Z kysáčskeho receptára.

Po návšteve v Kysáči M. Dzurinda pokračoval vo svojej návšteve vojvodinských Slovákov v Petrovci a Hložanoch. O tom budeme písať v nasledujúcom čísle našich novín.

E. Šranková

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs