Máme dobré predpoklady

6.jún 2013

23zelka_jpgJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: PROF. ŽELJKA MILIČIĆOVÁ, RIADITEĽKA POĽNOHOSPODÁRSKEJ ŠKOLY VO FUTOGU

– Čo škola, v čele ktorej ste, podniká v záujme zveľadenia organickej výroby?

– Približne 37 hektárov určených na praktické vyučovanie meníme na areál kontrolovanej, organickej výroby. Mesto Nový Sad nám pomáha získať certifikáty a predpoklady na ňu. Záujem o túto prejavujú nielen terajší, ale aj bývalí žiaci. Je to aj logické, lebo vyplýva z oprávnenej mienky, že je kontrolovaná organická výroba, ktorá je bez pesticídov, herbicídov, aditívov, hormónov, budúcnosťou Srbska. Je totiž prospešná pre zdravie v duchu známeho výroku: Moja strava je mojím liekom. My na organickú výrobu máme ozaj dobré predpoklady: je to pôda, je to voda, sú to odborníci. Bez toho všetkého niet ani zdravých výrobkov.

                                                                                  Zaznamenal: O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs