Spor o Pražskú šunku

6.jún 2013

ČESKO SI CHCE ZAREGISTROVAŤ OCHRANNÉ OZNAČENIE ÚDENINY, SLOVENSKO S ĎALŠÍMI KRAJINAMI PROTESTUJE

Žiadosť Českej republiky o zaregistrovanie ochranného označenia Pražská šunka vyvolalo v Európskej únii menší rozruch. Okrem iného sa búria slovenskí spracovatelia mäsa, ktorí by sa takto mohli dostať do nevýhody.

Ak by totiž Európska únia vyhovela Prahe, všetci producenti v únii by museli Pražskú šunku vyrábať podľa českej receptúry, prípadne výrobok premenovať. Ani jedna z možností nie je pre slovenských spracovateľov mäsa optimálna. Zmena výrobného postupu by si totiž vyžiadala dodatočné náklady, zatiaľ čo zmena názvu by mohla odlákať zákazníkov. „Možno by spotrebitelia tieto produkty vnímali ako menej kvalitné,“ povedal pre Sme prezident Potravinárskej komory Slovenska Daniel Poturnay.

Argumenty výrobcov prijalo aj Ministerstvo poľnohospodárstva a podalo v Bruseli oficiálnu sťažnosť. Rovnako postupovalo aj Rakúsko, Nemecko a Taliansko.  Keďže Európska komisia námietku uznala, Česko má teraz tri mesiace na to, aby sa s kritickými štátmi dohodlo. Ak by sa to nepodarilo, dá sa lehota predĺžiť o ďalšie tri mesiace. „Ak sa nedosiahne dohoda, bude musieť rozhodnúť komisia. Tu nie je možné odhadnúť, ako dlho to bude trvať,“ vysvetlila  Ingrid Ludviková zo slovenského zastúpenia Európskej komisie.

Rastislav Boldocký

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs