Slovenský veľvyslanec spokojný so slovensko-kenským rozvojovým partnerstvom v Kwale

7.jún 2013
Stretnutie slovenských terénnych pracovníkov a kwalských  lokálnych autorít so slovenským veľvyslancom v Keni

Stretnutie slovenských terénnych pracovníkov a kwalských lokálnych autorít so slovenským veľvyslancom v Keni

V posledný májový deň navštívil veľvyslanec Slovenskej republiky v Keni, J. E. Dr. Michal Mlynár, nutričné centrum v Kwale, ktoré koordinuje Trnavská univerzita v spolupráci s Kwale district hospital. Šlo o veľmi dôležitú návštevu, plnú slov motivácie, vďaky aj podpory – pre zástupcov slovensko-kenského partnerstva, spolupracujúceho spoločne na rozvojovom projekte v kwalskom regióne.

Hlavným cieľom návštevy slovenského veľvyslanca v Keni bolo: po roku zmonitorovať činnosť, aktivity i úspechy slovensko-kenskej rozvojovej spolupráce v Kwale, zameranej na konkrétnu sociálnu a zdravotnú starostlivosť o zraniteľné skupiny lokálneho obyvateľstva na kenskom pobreží. Dr. Mlynár sa chcel zároveň stretnúť so zástupcami centrálnej kwalskej nemocnice, s lokálnymi autoritami kwalského samosprávneho kraja, ako aj s komunitnými zdravotníckymi pracovníkmi, pracovníčkami i so slovenským tímom terénnych pracovníkov a vyjadriť im svoju vďaku a podporu.

Slovenský veľvyslanec v Keni bol spokojný s napredovaním projektu „Sociálno-zdravotnícka starostlivosť o podvyživené deti do 5. roku života a ich matky v regióne Kwale”, financovaného z prostriedkov Slovak Aid. Dr. Mlynár počas svojej návštevy uviedol: „Spomínam si, ako ma presne pred rokom počas slávnostného otvorenia nutričného centra v areále kwalskej nemocnice príjemne prekvapilo vrelé privítanie a nadšenie miestnych ľudí. Teraz vidím, že projektové aktivity napredujú správnym smerom a spoločne tu dosahujete pozitívne výsledky. Ako som počul od slovenských terénnych pracovníkov, v anti-malnutričnom programe je už teraz zaregistrovaných 570 podvyživených detí, čo je viac, ako bolo pôvodne plánované v projektovom dokumente z roku 2011.”

Komunitná zdravotnícka pracovníčka prednáša matkám o správnom dojčení v nutričnom centre v Kwale

Komunitná zdravotnícka pracovníčka prednáša matkám o správnom dojčení v nutričnom centre v Kwale

Komplexný anti-malnutričný program na pobreží Kene

Čestných hostí piatkového stretnutia oslovila multimediálna prezentácia aktivít a výsledkov rozvojového projektu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v regióne Kwale, ktorý pripravila slovenská terénna pracovníčka Dr. Božena Baluchová (v spolupráci s kolegami: Michalom Miadokom a Pavlom Markovičom). Konkrétne čísla, naplnené ciele a fotografie z terénu prezradili veľa.

Dôležitou súčasťou programu stretnutia bola prehliadka nutričného centra v rámci kwalskej nemocnice. Dr. Kevin Kinyua, zodpovedný za chod Kwale district hospital, spolu s komunitnými zdravotníckymi pracovníkmi a pracovníčkami ukázal vzácnym hosťom: miestnosť pre vyšetrovanie a monitoring podvýživených klientov (deti do 5 rokov a ich matky); ďalej sklad s výživovými náhradami a doplnkami stravy (s vreckami kaše, fazule, či škatuľkami vitamínových sirupov atď.); špecializovanú projektovú knižnicu (s viac ako 75 knihami, zameranými tematicky na zdravotníctvo, medicínu, výživu) a tiež modelovú záhradu (kde si matky z anti-malnutričného programu môžu zlepšiť svoje vedomosti a zručnosti v pestovaní plodín, lokálnom farmárčení a preniesť nadobudnuté znalosti do svojich domovov).

Stretnutie slovenských terénnych pracovníkov a kwalských  lokálnych autorít so slovenským veľvyslancom v Keni

Stretnutie slovenských terénnych pracovníkov B. Baluchovej a M. Miadoka so slovenským veľvyslancom v Keni

Zodpovednosť v rukách lokálnej komunity

Všetci prítomní si počas dvojhodinového stretnutia mali možnosť vypočuť veľa slov, plných motivácie, vďaky a podpory – a to najmä počas prejavov vážených hostí eventu: zástupcov niektorých kenských ministerstiev a Kwale district hospital (Dr. Hatim Dosaji, Dr. Kevin Kinyua), ako aj lokálnych autorít z Kwale County (Mr. Evans Achoki, Mr. Martin Mwaro).

Zástupcovia Trnavskej univerzity (slovenskí terénni pracovníci: Dr. Božena Baluchová, Mgr. Michal Miadok a rozvojový dobrovoľník: Ing. Pavol Markovič) otvorili počas návštevy slovenského veľvyslanca v kwalskom nutričnom centre aj diskusiu o udržateľnosti projektu. Dr. Michal Mlynár vyjadril svoje presvedčenie, že „aj po odchode slovenského tímu domov na Slovensko, projektové aktivity neskončia; práve naopak – za chod nutričného centra preberie plnú zodpovednosť aktívna lokálna komunita. Zabezpečenie udržateľnosti je v tomto štádiu projektu nesmierne dôležitá“.

Dar od manželov Modigellovcov rozvojovému antimalnutričnému projektu Trnavskej univerzity v Kwale

Dar od manželov Modigellovcov rozvojovému antimalnutričnému projektu Trnavskej univerzity v Kwale

Dar od honorárneho konzula SR v Keni ako prejav dôvery

Zástupca pána veľvyslanca, slovenský konzul v Keni, Jozef Bandžúch pripomenul slovenskému a kenskému tímu možnosť – uchádzať sa o dotáciu od slovenskej ambasády v Nairobi v podobe mikro-grantu. Aj takýmto spôsobom možno pokračovať v ďalších aktivitách (vzdelávanie, IT tréningy, drobné podnikanie a farmárčenie), spojených s týmto rozvojovým, prevažne sociálno-zdravotníckym projektom Trnavskej univerzity v pobrežnej časti Kene.

Na záver tohto zaujímavého a dôležitého stretnutia, venovaného oficiálnej návšteve slovenského veľvyslanca v nutričnom centre Kwale, honorárny konzul Slovenskej republiky v Keni, Chris Modigell spolu manželkou, odovzdal projektu Trnavskej univerzity v Kwale finančný dar – ako vyjadrenie podpory a dôvery vo výsledky tohto projektu slovensko-kenskej rozvojovej spolupráce. Napriek odvážnym plánom kenských politikov – vymaniť sa z označenia „rozvojová krajina“ už v roku 2030, patrí preľudnená pobrežná oblasť východoafrickej republiky k regiónom, kde je pomoc, resp. spolupráca zo strany krajín s vyššími príjmami (teda aj zo Slovenska) stále potrebná.

FZaSP TrUni

Foto: Pavol Markovič

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs