Hubové choroby ohrozujú porasty zeleniny

7.jún 2013

AKTUÁLNE

 

Najvýznamnejším faktorom pri výskyte hubových chorôb je počasie. Zodpovedá im vysoká vlhkosť vzduchu a nižšie teploty, čiže tento rok je pre ich šírenie ideálny.

06 24obrnapr6rajciakHubové choroby patria medzi najnebezpečnejšie ochorenia zeleniny. U nás sa veľmi často vyskytujú rôzne fytoftóry, peronospóry a plesne. Pri silnom napadnutí môžu zničiť až 90 % porastu. Prvé príznaky hubového ochorenia sa všeobecne prejavujú vo forme veľkých, lokálnych nekrotických škvŕn, zo spodnej strany listovej čepele s ružovkastým, bielym alebo sivým zamatovým práškovým povlakom.

Medzi najnebezpečnejšie hubové choroby patrí fytoftóra zemiaková a rajčiaková Phytophtora infestans (srb. plamenjača krompira i paradajza). V chladných a vlhkých rokoch môže spôsobiť zníženie úrody až o 90 %. Príznaky sú viditeľné na všetkých nadzemných orgánoch. Na listoch sa zjavujú veľké, vodnaté škvrny, najčastejšie po okraji lista. Za vlhkého počasia sa farba škvŕn mení na olivovú, pričom na spodnej strane listov sa vytvorí belavý povlak. Celý list sa začne rýchlo sušiť a odumiera. Na steblách sú škvrny oválne, zo začiatku vodnaté. Veľmi rýchlo sa šíria, v dôsledku čoho steblo nad škvrnami vädne a suší sa.

Na zelených plodoch rajčín sa zjavia sivozelené, vodnaté škvrny. V obrube škvrny parenchým tvrdne, pri veľkej vlhkosti sa na plodoch zjavuje biely práškovitý povlak, choré plody nedozrievajú a hnijú.

Proti pôvodcovi fytoftóry musíme bojovať kombináciou agrotechnických a chemických opatrení, ako aj pestovaním odolných odrôd. Porasty rajčiakov sa musia umiestniť čo najďalej od porastov zemiakov. Po skončení zberu z poľa musíme odstrániť všetky zvyšky rastlín a spáliť ich.

Len čo sa objavia prvé príznaky choroby (obyčajne v polovici júna, v skleníkoch a fóliovníkoch i skôr), ihneď musíme začať s chemickou ochranou. Na našom trhu existuje veľký počet prípravkov, ktoré sú spoľahlivé. Ešte pred výskytom choroby sa odporúča preventívny postrek kontaktným prípravkom, v časovom intervale každých 7 až 10 dní a po každom silnejšom daždi. Po výskyte prvých príznakov musíme použiť niektorý zo systémových fungicídov. Neodporúča sa používanie jedného prípravku viac ako dvakrát ročne kvôli možnému vzniku odolnosti pôvodcu choroby na použitý systémový fungicíd. Pred použitím prípravku si treba záväzne prečítať návod na použitie a dodržiavať ochrannú lehotu.

Pestovanie odolných odrôd a hybridov zeleniny je jeden z najspoľahlivejších spôsobov, ako sa vyhnúť hubovému ochoreniu rastlín. Doteraz bolo vyšľachtených viac takýchto genotypov. No odolnosť u nich vyšľachtená nie je stála, pretože neustále dochádza k zmene populácie patogénnych húb a ich prispôsobovanie sa. Dnes máme odolné a aj tolerantné odrody šalátu a hybridy uhoriek. Medzi citlivé druhy patrí cibuľa a paprika.

FUNGICÍDY NA OCHRANU RAJČÍN PRED FYTOFTÓROU: Equation pro WG, Quadris, Bakrocid 50, Blauvit, Kupragrin, Cineb S 65, Dithane M-45, Mankogal, Tatto, Ridomil bakar 45, Ridomil MZ 72, Ridomil Z 72,…

 

Hubové choroby okrem zemiakov a rajčín napádajú aj ďalšie druhy: papriku – fytoftóra papriková Phytophthora capsici (srb. plamenjača paprike), hrášok – peronospóra hrachová Peronospora viciae (srb. plamenjača graška), kapustu – peronospóra kapustová Peronospora parasitica (brassicae) (srb. plamenjača kupusa), uhorky – Pseudoperonospora cubensis (srb. plamenjača krastavca), cibuľu – peronospóra cibuľová Peronospora destructor (srb. plamenjača luka), šalát – pleseň šalátová Bremia lactucae (srb. plamenjača salate) a špenát – peronospóra špenátová Peronospora farinosa (srb. plamenjača spanaća).

Napadnuté porasty uhoriek vyzerajú ako spálené. Prvé príznaky sú striedavé bledozelené a tmavozelené škvrny na listoch – v tvare mozaiky, ktoré sa neskôr menia na veľké žlté škvrny. Listy sa postupne sušia a odumierajú.

Podobne to vyzerá i v porastoch cibule. Peronospóra sa rýchlo šíri a napáda celý porast. Rastliny vyzerajú ako spálené. Postupne dochádza k hnitiu celej cibuľovej hlávky. Podobné príznaky sú aj na ostatných spomenutých zeleninách.

FUNGICÍDY NA OCHRANU UHORIEK PRED HUBOVÝMI CHOROBAMI:

Foliet / Aliette, Quadris, Ridomil MZ 72 WP, Ridomil bakar, Previcur 607 SL, Ridomil Z 72 WP, Acrobat MZ, Blauvit,…

FUNGICÍDY NA OCHRANU CIBULE PRED PERONOSPÓROU:

Bordovská zmes WP 20, Ridomil Z 72 WP, Blauvit, Antracol WP 70, Ridomil MZ 72 WP, …

V porastoch kapusty používame tieto fungicídy: Ridomil Z 72 WP v množstve 2,5 kg/ha (ochranná lehota je 35 dní), Dakogal WP 75 v množstve 1,6 kg/ha (ochranná lehota 21 dní) a Bordovská zmes WP 20 v koncentrácii 1 – 1,5 % (ochranná lehota 42 dní).

Porasty šalátu môžeme postrekovať fungicídom Foliet / Aliette v 0,25 – 0,37 % koncentrácii. Aj tu platí ochranná lehota 14 dní.

Ľ. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs