Víťazná Lucka

6.jún 2013

23Svab_SK_jpgSLOVENSKÝ PALEONTOLÓG ZÍSKAL PRESTÍŽNE OCENENIE ZA OBJAVENIE NOVÉHO DRUHU ŠVÁBA

Svetielkujúci ekvádorský šváb Lucihormetica luckae zviditeľnil aj Slovensko. Spolu s kolegami ho totiž opísal náš paleontológ Peter Vršanský. Hmyz zabodoval v prestížnej súťaži pod patronátom Arizonskej univerzity a prebojoval sa medzi desiatku najvýznamnejších organizmov objavených v roku 2012. V podstate sa tak stal jedným z víťazov, keďže presné poradie v rámci prvej desiatky porota neurčovala.

Vedci z celého sveta prihlásili do súťaže osemnásťtisíc novobjavených druhov. Slovenský šváb to vyhral na základe viacerých kritérií. V prvom rade sa vyskytuje len na miestach, ktoré nie sú postihnuté svetelným znečistením, teda umelým svetlom, ktoré vytvárajú ľudia. Tento šváb totiž používa svetielkovanie ako krycí manéver pred predátormi – hrá sa tak na jedovatého kováčika. Na príliš osvetlených miestach by však so svojím svetielkovaním veľmi nepochodil. Plazy či vtáky, ktoré by ho chceli zožrať, by si všimli, že to nie je žiadny kováčik a mohli by si na ňom pokojne pochutnať.

Rebríček už šiesty rok uverejňuje Medzinárodný inštitút pre výskum druhov pod patronátom Arizonskej univerzity. Je súčasťou ambiciózneho projektu opísať všetky druhy živočíchov, rastlín a mikroorganizmov na svete. Členovia komisie mali pri výbere voľnú ruku, pričom mali brať ohľad na to, aby víťazi čo najlepšie reprezentovali biodiverzitu.

Zaujímavé je, že paleontológ Peter Vršanský neobjavil švába v Ekvádore, ale v americkom múzeu, kde pracoval na inom projekte. So slovenskými a nemeckými kolegami ho potom podrobne preskúmal a výsledky výskumu zverejnil v odbornom časopise. Pomenoval ho Lucihormetica luckae – po svojej dcére.

R. B.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs