Posúdenie reálneho stavu

6.jún 2013
Členovia delegácie

Členovia delegácie

PORADNÝ VÝBOR RDNM V ZHROMAŽDENÍ APV

Delegácia Poradného výboru pre rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín Rady Európy (RDNM) sa v stredu 29. mája stretla s podpredsedníčkou Zhromaždenia AP Vojvodiny Annou Tomanovou-Makanovou a predsedom Výboru pre medzinacionálne vzťahy Borem Kutićom. Podľa slov A. Tomanovej-Makanovej zámerom návštevy delegácie Rady Európy bolo v prvom rade zistiť, či sa implementuje rámcový dohovor na ochranu ľudských a menšinových práv. „Návšteva sa uskutoční v rámci monitorovacieho cyklu implementácie Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín, ktorý je u nás transformovaný do zákonov, ktoré priamo regulujú činnosť národnostných rád, ombudsmana, či Zhromaždenia. Na základe zistených poznatkov ocenia, či spĺňame požiadavky medzinárodného dokumentu alebo nie,“ povedala Tomanová-Makanová.

Delegáciu Rady Európy tvorili Anastasia Crickley z Írska, Arzu Aghdasi-Sisan z Azerbajdžanu, Einar Niemi z Nórska a Sarah Burton, predstaviteľka Sekretariátu rámcového dohovoru.

A. Tomanová-Makanová oboznámila členov delegácie s rozhodnutím Ústavného súdu, ktorý vyhlásil za nelegitímne určité články Zákona o určovaní príslušností AP Vojvodiny, čo podľa nej ohrozilo uplatňovanie práv národnostných menšín na pokrajinskej úrovni, ktoré sa v prvom rade vzťahujú na prenos zakladateľských práv z pokrajiny na národnostné rady a úradné používanie jazyka a písma na území AP Vojvodiny. Jestvuje rad otázok, ktoré sú v kolízii s rozhodnutím Ústavného súdu. Jednou z nich je aj čiastočný prenos zakladateľských práv na národnostné rady nad školami, v ktorých vyučovanie prebieha v jazyku menšinového národa, a v ktorých by do riadiacich funkcií mali byť zvolení zástupcovia národnostných, avšak rozhodnutím Ústavného súdu sa toto popiera. Veľkým problémom je aj navrhnutý zákon o verejnom informovaní a médiách, ktorý nezaisťuje existenciu médií na jazykoch menšín vo Vojvodine.

Počas návštevy sa delegácia Poradného výboru stretla aj s predstaviteľmi národnostných rád národnostných menšín, predstaviteľmi Pokrajinského ombudsmana a vedením Rádio-televízie Vojvodina. Rámcový dohovor je jedným z najobsiahlejších dohovorov určených na ochranu práv národnostných menšín. Nadobudol platnosť 1. februára 1998 a Srbsko ho ratifikovalo v roku 2001.

J. Pániková

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs