Na Knižnom salóne v Novom Sade prezentovali zborník prác k historickým výročiam našej tlače

21.apr 2015

Na Knižnom salóne v Novom Sade prezentovali zborník prác k historickým výročiam našej tlače

Po dvoch predošlých publikáciách k dvom jubileám: Štyridsať rokov Hlasu ľudu Náš Hlas ľudu polstoročný, v pondelok podvečer uzrela svetlo sveta publikácia tretia – Zborník prác 150 rokov slovenských novín a časopisov v Srbsku 70 rokov Hlasu ľudu, ktorú prezentovali 20. apríla v rámci Salónu kníh v Novom Sade.

Ide o zhrňujúci pohľad na mnohé dobové a iné aspekty našej tlače počas jej bohatých 150-ročných dejín, no aj o rozbor súčasných mediálnych trendov, východísk a perspektív v ére elektronickej.

V zábere autorov sa ocitla i problematiku médií menšinových a celý rad iných tém, ktoré z viacerých aspektov osvetlila októbrová medzinárodná konferencia prebiehajúca v novosadskom Štúdiu M, usporiadaná Hlasom ľudu a Oddelením slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade.

Jej aktéri, okrem štúdií historických, mnohé pohľady upriamili vpred, na segmenty ako je korelácia tlače, internetu a sociálnych sietí, na také zložky, ako sú veľmi podnetné štúdie o printovom žurnalistovi v informačnej spoločnosti, o tradičnom a modernom, o dejinách a súčasnosti technickej úpravy a žurnalistickej fotografie. Sú tu aj texty o mediálnej kultúre a jazyku, ako aj o rôznych časopisoch, ktoré nechali viac či menej hlboké stopy v našej publicistike.

Z pondelkovej prezentácie zborníka (foto: O. Filip)

Z pondelkovej prezentácie zborníka (foto: O. Filip)

Význam historických dátumov a náplň osláv pripomenul i riaditeľ Hlasu ľudu Samuel Žiak, konštatujúc, že ide vlastne o záver a korunu nemalého oslavného úsilia a jubilejného roku s ktorým Hlas ľudu dýchal celý vlaňajší rok. Šéfredaktorka Hlasu ľudu Vladimíra Dorčová-Valtnerová sa zmienila o novinách ako o kolektívnom výtvore, vysúvajúc pritom do popredia objavnú a prínosnú prácu technického redaktora Miroslava Dobroňovského, ktorý zmapoval aspekty a zložky technickej úpravy týždenníka takmer od čias založenia, s dôrazom na posledné desaťročie jeho existencie.

Tak táto, ako aj iné časti zborníka sú dobrým základom nových bádaní. Naša publicistika ich v tejto ére potrebuje ako soľ, azda rovnako tak, ako aj odpovede na početné dilemy, nastoľujúce sa v rovinách tradičného a moderného, v čase náporu novodobej elektronickej technológie.

                                         Oto Filip

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs