Na margo udelenia Ceny Novinárskej súťaže ASN

26.jún 2013

Asociácia slovenských novinárov v októbri 2012 vypísala 4. ročník Novinárskej súťaže, ktorý bol uzavretý 31. decembra 2012. Na súťaži sa zúčastnilo osemnásť novinárov, ktorí prihlásili celkovo 32 novinárskych príspevkov v troch kategóriách. Komisia pre udeľovanie cien Novinárskej súťaže ASN 2012 pracovala v zložení: Anna Jašková, Vladimír Lenhart a Jarmila Pálenkášová.

Komisia jednohlasne rozhodla, že najlepší príspevok prihlásený do súťaže ASN v kategórii Profesionálnych slovenských novinárov do 35 rokov je dokumentárny film Staviteľ Harminc, ktorý je výslednicou kolektívnej práce. Tento príspevok na súťaž prihlásila redaktorka vysielania RTV Vojvodina Anna Funtíková a vzhľadom na túto skutočnosť, komisia hodnotila jej redaktorský prínos vo filme a udelila jej Cenu Vladimíra Dorču.

Avšak osobitnú zásluhu na vzniku dokumentárneho filmu Staviteľ Harminc má Michal Babiak – autor scenára a réžie. Vzhľadom na jeho celkový prínos projektu tiež si plne zasluhuje novinársku cenu.

Komisia pre udeľovanie cien Novinárskej súťaže ASN 2012 preto navrhuje, aby bol Michal Babiak odmenený mimo súťaže osobitným ocenením, a to na Stretnutí slovenských novinárov v rámci SNS 2013.

Doplnené zdôvodnenie správy akceptuje aj Asociácia slovenských novinárov, a zároveň sa ospravedlňuje autorovi, tiež ostatným účastníkom projektu, nakoľko ich mimoriadnu prácu nebolo možné adekvátne oceniť.

Komisia pre udeľovanie cien Novinárskej súťaže ASN 2012

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs