Podpísanie zmluvy

26.jún 2013

Vo štvrtok 27. júna v Slovenskom národnom dome v Kysáči bude podpísaná Zmluva o financovaní aktivít Matice slovenskej na rok 2013. Zmluvu podpíšu predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová a podpredseda vlády AP Vojvodiny a pokrajinský tajomník  pre vedu a technologický rozvoj Dr. Dragoslav Petrović.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs