Na oslavách Kulpína nedeľa prevažne športová

31.júl 2019

Na oslavách Kulpína nedeľa prevažne športová

Rybárska chatka vedľa kanála bola zasa vhodným miestom na Obecný šachový turnaj ako detí tak aj dospelých šachistov. Súťažiť prišli iba Petrovčania, Kulpínčania a jeden Hložančan.

V hre Rapid (tempo hry 15 minút) víťazom bol Milan Radosavljev, druhoumiestnený Petar Radosavljev, obaja z Kulpína a na treťom mieste Miroslav Majtán z Petrovca. V hre cuger-bleskovka (tempo hry 5 minút) výsledok bol nasledovný: prvý Branislav Beláni, druhý Petar Radosavljev a tretí Milan Radosavljev, na štvrtom mieste bol Juraj Červenák z Hložian.

V skupine detí súťažilo sedem mladých šachistov a prvé miesto obsadil Borislav Radosavljev. Odmeny všetkým šachovým víťazom turnaja  medaile, poďakovania a poháre zabezpečil MOMS Kulpín.

V nedeľu si na svoje prišli hlavne milovníci poľovníckeho paprikáša a futbalu. Paprikáš pripravovalo 30 súťažných skupín a raritou bola príprava bryndzových halušiek, ktoré hostia z bratskej Riečky delili všetkým záujemcom zdarma. Štyri kotly halušiek navaril profesionálny kuchár z Riečky Jozef  Hucman, za čo sa mu tiež dostala odmena hostiteľov ako aj starostovi Riečky Mariánovi Spišiakovi. Do hlinených terčov strieľalo 30 poľovníkov. Keď ide o kotlíkové paprikáše z diviny prvé miesto obsadili hostia z PS z Hložian, druhé miesto patrilo Spolku vinárov a vinohradníkov Kulpína a na treťom bola skupina Agro-Zima. Keď ide o strelcov najúspešnejší boli Petrovčania-PS Lesík, druhý boli poľovníci zo Srbského Miletića – Ural 2017 a tretí bol PS Hložany.

Odmenu za najstaršieho poľovníka strelca dostal ako aj vlani poľovník-strelec 84-ročný Pavel Šuľan z Lalite. Novinkou súťaže poľovníkov bola odmena PS Fazan Kulpín: poľovačka na bažanta v revíri Kulpín pre 4 poľovníkov. Najlepším strelcom Slovákom bol tohto roku Miroslav Pavčok z Hložian.

Poľovníckym hodám na dobrú náladu hrala domáca hudba Zelenák-Andrášik a spievala mužská spevácka skupina Lidovec zo Slovenska, spolu s nimi si zaspievali i početní návštevníci týchto podujatí poľovníkov. Speváci zo Solčian vedľa Nitry svojimi výstupmi takmer na každom programe spestrili a osviežili oslavy Kulpína svojím profesionálnym prístupom k prednesu slovenských ľudových a iných piesní. Práve preto ich Kulpínčania s vďakou a nejednou slzou v oku vyprevádzali domov na Slovensko ako skutočných a blízkych kamarátov.

Na trávniku vedľa poľovníckeho domu promóciu traktorov a poľnohospodárskych prístrojov pripravila Agropanonka z Nového Sadu. Nedeľné dopoludnie patrilo aj priležitostným službám Božím v Evanjelickom chráme Božom v Kulpíne.

Na trávniku FK Kulpína medzinárodný futbalový zápas si predvečer zahrali Riečania a Kulpínčania. Proti sebe hrali zmiešané riečansko-kulpínske mužstvá aj pre tučných aj pre chudých. Zaujímavosťou je, že hráči hrali na boso, teda bez kopačiek. Zápas skončil remízou 5:5 a zábavy pre plnú tribúnu futbalových fanúšikov bolo neúrekom. Po zápase zábava pokračovala ľudovou veselicou v kaviarni vedľa kanála, pri hudbe skupiny L&M BEND až do nočných hodín.

Vďaka zhovievavému počasiu (občas sa zdalo, že začne pršať) všetky podujatia trojlístka osláv Kulpína boli realizované, návševníkov bolo hodne a nálada na výbornú.

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs