Na počesť sladko – kyslým červeným plodom

2.júl 2018

Na počesť sladko – kyslým červeným plodom

Ľudmila Gábrišová, Viera Miškovicová, Martin Listmajer a Anna Balážová predsedníčka MOMS Stará Pazova (zprava) po otvorení výstavy

V Jánošíku v nedeľu 1. júla odznelo tradičné podujatie Deň višieň, venované ovociu, ktoré v Jánošíku na 50 hektároch pestuje zo 30 rodín. Podľa toho, ako to pred niekoľkými rokmi navrhovali jánošícki matičiari, podujatie by malo byť aj svojrázny deň, čiže sviatok dediny, avšak dodnes Miestne spoločenstvo tento návrh neakceptovalo. Tak, ako aj po tieto roky pod organizáciu podujatia sa podpísal spolok žien Jánošíčanka a pomohli mu Miestny odbor Matice slovenskej, Základná škola, cirkevný zbor a KUS Jánošík.

Podujatie sa začalo, tiež tradičným stretnutím banátskych matičiarov a pokračovalo predajnou výstavou špecialít z višieň a ručných prác ženských spolkov z Padiny, Kovačice, Starej Pazovy, Hložian, Vojlovice, Hajdušice, a susedných dedín Alibunár, Ilandža, Dobrica, Vladimirovac a Seleuš.

Anna Pániková (vpravo) a Milina Mosnáková usilovne predávali višňové pochúťky z kuchyne domáceho spolku žien

Pravdaže svoje práce a višňové pochúťky, predovšetkým šťavu a lekvár, vystavili aj hostiteľky. Otvoril ho priekopník višniarstva v Jánošíku Martin Listmajer, po čom sa usilovné Jánošíčanky svojim hosťom pochválili s novými vlastnými miestnosťami, ktoré dostali na používanie od Miestneho spoločenstva a v uplynulom období ich dôkladne upravili. Nuž a tento deň bol vhodný na to, aby ich slávnostne aj otvorili. Pre túto príležitosť pripravili tri výstavy – etno výstavu, ktorá bude stála a k dispozícii návštevníkom, výstavu vyšívaných vankúšikov a iných ručných prác a výstavu obrazov jánošíckych maliarov: Anny Omastovej, Daniely Dobešovej, Anny Urbanovej, Michala Nemca a Vinony Dudkovej. Po príhovore predsedníčky spolku Ľudmily Gábrišovej miestnosti a tým aj výstavy otvorila predsedníčka asociácie slovenských spolkov žien Viera Miškovicová, ktorá vyjadrila svoje uspokojenie nad tým, že aj napriek tomu, že mladí odchádzajú do zahraničia, tí čo zostávajú sa snažia, aby slovenčina a slovenská tradícia zotrvali na týchto priestoroch.

Andrej Horniak zahral duchovnú pieseň v kostole

Do programu podujatia zapadli aj nešporné služby božie, venované sviatku Cyrila a Metoda, v rámci ktorých bol aj duchovný koncert. Vystúpili cirkevné spevokoly Jas a Glória ako aj mladí hudobníci Andrej Horniak, jánošícky rodák z Vršca na organe a Mario Cesnak z Plandišta na klarinete.

Denis Šterba, Jaroslav Halabrín a Sebastian Florea (zprava) uvarili najlepšiu rybaciu polievku

Varenie rybacej polievky

Za ten čas na priestore vedľa trhoviska bolo veselo a rušno. O to sa postarali majstri vo varení rybacej polievky, ktorí súťazili o najlepšiu polievku. V konkurencii 10 ekíp podľa mienky posudzovacej  komisie najlepšiu polievku uvaril Jaroslav Halabrín, druhé miesto obsadil Denis Šterba a tretiu Sebastian Florea zo susednej dediny Lokve.

Členky KUS Jánošík zatancovali na ľudovú nôtu

Podujatie pokračovalo v reštaurácii TNT krátkym programom, v ktorom prítomní od Martina Listmajera mohli počuť obsiahlejší historiát pestovania višní v tejto dedine, ale aj problémy, na ktoré višniari v súčasnosti narážajú. Odznelo aj niekoľko básní v podaní členiek združenia a bolo počuť aj užitočné informácie o nutričných vlastnostiach višieň a zdravotných aspektoch ich konzumovania. Na ľudovú nôtu zatancovali a zaspievali žiaci ZŠ T. G. Masaryka a členky KUS Jánošík. Nevystala ani bohatá tombola a po chutnej večeri sa hostia a ich hostitelia bavili do neskorých nočných hodín pri hudbe hudobníka z Padiny Vladimíra Hudeca.

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs